Analyser: Folkeskolens ressourcer

Antallet af vikarer i folkeskolen er dobbelt så højt som for 10 år siden

November 2023

I skoleåret 2022/2023 blev der anvendt timelønnede lærere (løse vikarer) i folkeskolen i et omfang, der svarer til 1.912 fuldtidsstillinger. Antallet af løse vikarer sidste skoleår er det næsthøjeste antal de sidste 10 år, og er dobbelt så højt som for 10 år siden. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL.

Læs analysenotatet

Undersøgelse af den aktuelle budgetsituation på folkeskoleområdet

September 2023

I syv ud af ti kommuner er der udsigt til økonomiske forringelser på folkeskolebudgettet for 2024. I knap halvdelen af kommunerne lægges der op til besparelser i form af færre to-lærertimer. Det viser en ny kredsundersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening. Undersøgelsen afdækker foruden forventningerne til budgettet for 2024 også kommunernes generelle økonomiske situation på skoleområdet lige nu, udviklingen de seneste 5 år samt status på skolebudgettet for 2023.

Læs analysen her

Hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse

Maj 2023

19 procent af de lærere, der i 2022 underviste i landets folkeskoleklasser, havde slet ikke en læreruddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet for Danmarks Lærerforening. I 2012 var tallet kun ca. 10 procent, mens det i 2021 lå på 18 procent.

Læs analysen fra AE

Se kommuneopdelt landkort med andel af ikke-læreruddannede

Antallet af lærere stiger efter mange års nedgang

April 2023

Efter at have været faldende i mange år, er antallet af lærere i folkeskolen begyndt at stige. Kurven er knækket efter indførelsen af lærermilliarden. Fra 2020 til 2022 er der kommet 759 flere lærere i folkeskolen, svarende til en stigning på 1,7 pct. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL.

Læs analysenotatet

Flere undervisningstimer, men mindre investeringer pr. time de sidste 10 år

August 2022

Antallet af undervisningstimer pr. elev er de sidste 10 år steget med 21 pct. Stigningen i timetallet er ikke blevet fulgt af tilsvarende ekstra ressourcer, og prisen pr. undervisningstime pr. elev er derfor faldet med 7 pct. i samme periode. Eleverne i folkeskolen har altså de sidste 10 år fået væsentligt flere undervisningstimer, som der investeres mindre i. Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Indenrigs- og Boligministeriets nøgletalsdatabase.

Læs analysenotatet

Prisen pr. undervisningstime er faldet med 7 procent på 10 år

August 2022

Siden skoleåret 2011/2012 er det beløb, som anvendes pr. undervisningstime pr. elev, faldet fra 82 kr. til 76 kr. Det svarer til en reduktion på 7 procent. Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Indenrigs- og Boligministeriets nøgletalsdatabase. Trods en mindre stigning de senere år, er investeringen i folkeskolen pr. time endnu ikke på niveau med niveauet før folkeskolereformen. 

Læs analysenotatet

Antallet af lærere uden for folkeskolen stiger

November 2021

Fire ud af 10 læreruddannede arbejdede i 2020 uden for folkeskolen. Det viser en ny analyse, som AE-rådet har lavet for Danmarks Lærerforening. Ud af i alt 71.200 uddannede lærere på arbejdsmarkedet i 2020 var de 28.400 ansat uden for folkeskolen. Det er en stigning på 1900 lærere siden 2017. 

Læs analysen ”4 ud af 10 læreruddannede arbejder ikke i folkeskolen” (pdf)

Se analysen som interaktiv publikation på AE-rådets hjemmeside

Flere elever går i meget store klasser

December 2019

Den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen er steget fra 20,4 elever pr. klasse i 2009 til 21,7 elever pr. klasse i 2019. Det viser tal fra  Social-og indenrigsministeriet. 
Dette er i høj grad et resultat af, at flere elever nu går i meget store klasser med 25 eller flere elever. Tal fra Børne- og undervisningsministeriet viser, at 28 pct. af alle elever  går i klasser med 25 eller flere elever, hvor det i 2009/10 var 17 pct. Andelen af elever, der går i meget store klasser, er dermed steget med 64 pct. Klassekvotienten er siden 2009 steget i 90 af de 98 kommuner.

 

Læs analysenotatet her

26.500 læreruddannede uden for folkeskolen

April 2019

37 procent af lønmodtagerne med en læreruddannelse som højest fuldførte uddannelse var i 2017 ansat uden for folkeskolen. Andelen har været stigende siden 2014. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet i samarbejde med Danmarks Lærerforening. 9.500  læreruddannede var ansat i private grundskoler og 17.000 var ansat helt uden for grundskolen.

Læs hele analysen her