Analyser: Lærernes arbejdstid

Betydeligt færre lærere til mange flere undervisningstimer

December 2019

Siden skoleåret 2009/10 er elevernes timetal i folkeskolen er  steget med 29 procent. Dette er først og fremmest en konsekvens af folkeskolereformen i 2014.  Men antallet af lærere i folkeskolen er ikke steget sammen med timetallet. Tværtimod er antallet af lærere, i næsten samme periode, faldet med 18 procent. Det viser beregninger på data fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, og  fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs analysenotatet

Betydningen af lokale arbejdstidsaftaler for fastholdelse af folkeskolelærere

Maj 2018

En ny rapport fra Analyse & Tal giver et overblik over de indgåede lokalaftaler i skoleåret 2017/2018. Analysen viser, at omfattende lokalaftaler med 8 eller flere aftaleelementer kan spille en afgørende rolle for fastholdelse og rekruttering af lærere i folkeskolen.

Læs analysen her

Flere lærere har forladt folkeskolen siden indgrebet i lærerens arbejdstid i 2013

Maj 2018

Sammenlignet med niveauet for  lærerafgang før indgrebet i lærernes arbejdstid i 2013  har indtil videre ekstra 4.000 folkeskolelærere forladt folkeskolen. Det viser en analyse foretaget for Danmarks Lærerforening via en specialkørsel fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

 

Læs analysen her

Meningsmåling fra Epinion: Danskerne har større sympati for lærerne end arbejdsgiverne

April 2018

51 pct. af danskerne har størst sympati for lærerne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion. Undersøgelsen måler danskernes fordeling af sympati mellem parterne på lærerområdet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. 

Læs analysenotatet her

Lærerne oplever, at de har for lidt tid til forberedelse

Oktober 2014

88 procent af lærerne oplever at have for lidt tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Det betyder blandt andet mindre undervisningsdifferentiering, mere lærebogsundervisning og færre skriftlige opgaver til eleverne. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Læs analysenotatet her

Fup og fakta om lærernes undervisningstid

Oktober 2010

Det postuleres ofte, at danske lærere underviser færre timer end lærerne i de fleste OECD-lande. Men der er en række problemer ved OECD´s sammenligninger, som blandt andet skyldes, at OECD tillader landene at bruge meget forskellige opgørelsesmetoder.

Læs hele analysen

Lærerne: Vi bruger for meget tid på nytteløs dokumentation

Januar 2009

Hele 83 % af lærerne vurderer, at dokumentation fylder mere i deres arbejde i dag end for fem år siden. To ud af tre mener, at de bruger for meget tid på at dokumentere. Og hele 57 % oplever, at dokumentationen kun i mindre grad eller slet ikke bliver brugt. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening blandt 1450 lærere.

Læs hele undersøgelsen

Se de samlede resultater for Danmarks Lærerforening, FOA og BUPL

To ud af tre lærere oplever stor arbejdsglæde

Februar 2009

64 % af lærerne oplever i meget høj eller høj grad arbejds-glæde, og det er især samværet med eleverne, selve det at undervise, samt selvstændigheden i jobbet, der giver arbejds-glæde. Omvendt er dokumentationsopgaverne det aspekt af jobbet, der giver mindst arbejdsglæde. Det viser en spørge-skemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening blandt 1450 lærere.

Læs hele undersøgelsen

Analyse fra Mercury Urval: Den rigtige lokalaftale skaber glade kommuner og ansvarlige lærere

December 2006

Mercuri Urval har foretaget en evaluering af, hvad der er sket i de kommuner, hvor man har indgået lokale arbejdstidsaftaler, som bygger på et professionsansvar til lærerne. Rapporten viser, at en arbejdstidsaftale med professionsansvar til lærerne har mange positive gevinster.

Læs hele analysen