Analyser: Undervisningen

18 procent af lærerne i folkeskolen er ikke læreruddannede

April 2021

Andelen af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, er steget fra 10,3 pct. i 2012 til 18,1 pct. i 2019. Mere end hver tiende havde i 2019 slet ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. Det er især på Sjælland, Lolland og Falster, at mange af lærerne mangler en læreruddannelse. I Frederikssund er det eksempelvis hele 34 procent, mens det i Silkeborg kun er 5,5 procent.

Læs rapport om færrere lærere med en læreruddannelse

Se kommuneopdelt landkort med andel af ikke læreruddannede

Betydeligt færre lærere til mange flere undervisningstimer

Februar 2021

Siden skoleåret 2009/10 er elevernes timetal i folkeskolen steget med 25 procent. Dette er først og fremmest en konsekvens af folkeskolereformen i 2014.  Men antallet af lærere i folkeskolen er ikke steget sammen med timetallet. Tværtimod er antallet af lærere i samme periode faldet med 18 procent. Det viser beregninger på data fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, og fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs analysenotatet her

Tilstedeværelse og arbejdsforhold på specialskoler i en tid med nedlukning af det omkringliggende samfund.

Februar 2021

Medlemsundersøgelse blandt lærere på regionale og kommunale specialskoler for børn i perioden med nedlukning af det omkringliggende samfund.

Læs analysenotatet her

19 procent færre lærere i folkeskolen

December 2020

Antallet af lærere i folkeskolen er faldet med 10.344 fra august 2009 til august 2020. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL. 10.344 færre lærere svarer til et fald på 19 procent. I samme periode er elevtallet kun faldet med ti procent.

Læs analysenotatet her

Prisen pr. undervisningstime er faldet med 17 procent

Oktober 2020

Prisen pr. undervisningstime pr. elev i folkeskolen er faldet med 17 procent fra skoleåret 2009/10 til skoleåret 2019/20. Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet. Faldet sker som følge af, at folkeskolereformen, som blev implementeret i 2014, medførte en betydelig forøgelse af elevernes timetal. Dette er kun i begrænset omfang blevet finansieret gennem tilførsel af nye ressourcer. Dertil kommer, at der i årene op til folkeskolereformen blev gennemført betydelige besparelser på folkeskoleområdet.

Læs analysenotatet her.

Lærernes oplevelser af trivsel og undervisning  i folkeskolen under COVID-19-forløbet

Lærernes oplevelser af trivsel og undervisning i folkeskolen under COVID-19-forløbet

September 2020

Medlemsundersøgelser fra Danmarks Lærerforening i perioden med nedlukning og genåbning af folkeskolen i foråret 2020.

Hent publikationen

Nødundervisning i forbindelse med covid19-nedlukningen

April 2020

Undersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen om nødundervisning under covid-19-nedlukningen.

Læs hele undersøgelsen

Flere elever går i meget store klasser

December 2019

Den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen er steget fra 20,4 elever pr. klasse i 2009 til 21,7 elever pr. klasse i 2019. Det viser tal fra  Social-og indenrigsministeriet. 
Dette er i høj grad et resultat af, at flere elever nu går i meget store klasser med 25 eller flere elever. Tal fra Børne- og undervisningsministeriet viser, at 28 pct. af alle elever  går i klasser med 25 eller flere elever, hvor det i 2009/10 var 17 pct. Andelen af elever, der går i meget store klasser, er dermed steget med 64 pct. Klassekvotienten er siden 2009 steget i 90 af de 98 kommuner.

 

Læs analysenotatet her

Betydeligt færre lærere til mange flere undervisningstimer

December 2019

Siden skoleåret 2009/10 er elevernes timetal i folkeskolen er  steget med 29 procent. Dette er først og fremmest en konsekvens af folkeskolereformen i 2014.  Men antallet af lærere i folkeskolen er ikke steget sammen med timetallet. Tværtimod er antallet af lærere, i næsten samme periode, faldet med 18 procent. Det viser beregninger på data fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, og  fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs analysenotatet

17 procent af lærerne i folkeskolen er ikke læreruddannede

November 2019

Andelen af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, er steget fra 10,1 pct. i 2012 til 16,9 pct. i 2017. Knap hver tiende  havde i 2017 slet ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det viser en analyse, som Analyse og Tal  har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. Det er især på Sjælland, Lolland og Falster, at mange af lærerne mangler en læreruddannelse. I Halsnæs er det hele 33 procent, mens det i Silkeborg kun er fire procent.

Læs analysen med tal for hver enkelt kommune

Se kommuneopdelt landkort med andel af ikke læreruddannede

Fortsat stor brug af løse vikarer i folkeskolen

April 2019

Et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL, viser, at brugen af timelønnede løse vikarer i folkeskolen i skoleåret 2017/2018 er steget med 92 procent sammenlignet med skoleåret 2012/13.

Læs hele analysen her

Flere lærere har forladt folkeskolen siden indgrebet i lærerens arbejdstid i 2013

Maj 2018

Sammenlignet med niveauet for  lærerafgang før indgrebet i lærernes arbejdstid i 2013  har indtil videre ekstra 4.000 folkeskolelærere forladt folkeskolen. Det viser en analyse foretaget for Danmarks Lærerforening via en specialkørsel fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

 

Læs analysen her

81 kommuner forkorter skoledagen

August 2017

En ny undersøgelse blandt de kommunale skolechefer viser, at 81 af kommunerne forkorter skoledagen i skoleåret 2017/18 for en eller flere klasser i mindst én undervisningstime. På skoleniveau bliver skoledagen forkortet på 45 pct. af folkeskolerne. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget.

Læs analysenotatet her

Medlemmernes vurdering af den understøttende undervisning

Januar 2015

Danmarks Lærerforening har gennemført en medlemsundersøgelse af den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen. Undersøgelsen viser blandt andet, at den understøttende undervisning især styrker elevernes faglige udbytte, når der er fuldt overlap mellem de elever, lærerne har i den fagopdelte og den understøttende undervisning, og når den understøttende undervisning planlægges i et samarbejde mellem skolens medarbejdere.

Læs analysenotat

Lærerne oplever, at de har for lidt tid til forberedelse

Oktober 2014

88 procent af lærerne oplever at have for lidt tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Det betyder blandt andet mindre undervisningsdifferentiering, mere lærebogsundervisning og færre skriftlige opgaver til eleverne. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Læs analysenotatet her

Mange lærere oplever forringede støttemuligheder til inkluderede elever

Oktober 2014

63 pct. af de lærere, der svarer at de har inkluderede elever, oplever forringede støttemuligheder til disse elever. Og 84 pct. mener ikke, at de inkluderede elever får det undervisningstilbud, de har krav på. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Læs analysenotatet her

Forældre savner støtte til inkluderede børn

September 2014

Blandt de forældre, hvis børn går i klasse med børn med adfærds- eller indlæringsmæssige vanskeligheder, mener to ud af tre ikke, at der er tilstrækkelige støtteforanstaltninger til disse børn. Det viser en undersøgelse som Epinion har lavet for Danmarks Lærerforening.

Læs undersøgelsen

Forældre: Lærerne er rigtig vigtige for samfundet

Juli 2014

Når forældre til børn i folkeskolen vurderer forskellige faggruppers betydning for samfundet, giver de i gennemsnit folkeskolelærerne vurderingen 8,55 på en skala fra 0 til 10. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. 

Læs undersøgelsen

 

Forældre: Vigtigt at børnene møder arbejdsmarkedet via skolen

Juni 2014

En ny undersøgelse fra Epinion viser, at 76 pct. af forældre til børn i folkeskolen mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at deres børn møder arbejdsmarkedet via skolen. Arbejdsmarkedet er her bredt defineret som virksomheder, kulturinstitutioner, organisationer mv.

Læs undersøgelsen

Forældre ønsker sammenhæng mellem almindelig undervisning og understøttende undervisning

Juni 2014

Med folkeskolereformen bliver der til august indført understøttende undervisning. En ny undersøgelse fra Epinion viser, at ni ud af 10 forældre til børn i folkeskolen anser det for vigtigt eller meget vigtigt, at der er sammenhæng mellem den almindelige undervisning og den understøttende undervisning.

Læs undersøgelsen

Lærerne i 10 frontløberkommuner er kritiske over for inklusionen

April 2014

I 2012 indgik 10 kommuner et samarbejde med Undervisningsministeriets Inklusionsrådgivning. To år efter mener 82 pct. af de lærere i de 10 kommuner, der har inkluderede elever, at de inkluderede elever ikke får det undervisningstilbud, de har krav på.

Læs hele undersøgelsen her

Forældre savner respekt om lærerne og ro i klassen

Marts 2014

Hver tredje forælder vurderer ikke, at der er en passende respekt blandt elever og forældre om lærerne i deres barns klasse. Samtidig vurderer knap to ud af tre, at der er børn i klassen, der forstyrrer undervisningen mere end rimeligt.

Læs undersøgelsen

Forældre: Inkluderede børn påvirker de andre børns udbytte

November 2013

Blandt forældre hvis barn går i klasse med børn med adfærds- eller indlæringsvanskeligheder, vurderer 62 pct., at deres barns udbytte af undervisningen er negativt påvirket. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Epinion

Læs hele undersøgelsen

Forældre foretrækker lærere i lektiehjælpen

Forældre foretrækker lærere i lektiehjælpen

November 2013

Til næste skoleår skal alle skoler indføre lektiehjælp. To ud af tre forældre mener, at lektiehjælpen udelukkende eller overvejende bør varetages af lærere, mens blot to pct. ønsker, at det overvejende er pædagoger. Det viser en undersøgelse fra Epinion.

Læs undersøgelsen 

47 pct. af forældrene mener, at der er for mange elever i klassen

November 2013

Knap halvdelen af forældrene til børn i folkeskolen mener, at der er for mange elever i klassen i forhold til mulighederne for at få opmærksomhed og hjælp fra læreren. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion.

Læs undersøgelsen 

Halvdelen af forældrene forventer ikke at melde deres børn til lektiehjælp

November 2013

Fra næste skoleår skal alle skoler indføre lektiehjælp. En ny undersøgelse fra Epinion viser, at knap halvdelen af forældrene ikke forventer, at deres barn som udgangspunkt vil blive tilmeldt lektiehjælpen. 

Læs undersøgelsen

Blot 28 pct. af forældrene går ind for obligatoriske heldagsskoler

Februar 2013

Forældrene er meget splittede i spørgsmålet om obligatoriske heldagsskoler, som er et kernepunkt i regeringens folkeskolereform: 28 pct. mener, at heldagsskolen skal være obligatorisk for alle skoler, mens 37 pct. mener, at det skal afgøres individuelt. 30 pct. er generelt imod heldagsskoler. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen

Forældrene prioriterer velforberedte lærere over flere timer

Februar 2013

Tre ud af fire forældre er helt eller overvejende enige i, at det har større betydning for elevernes udbytte af undervisningen, at lærerne er velforberedte, end at eleverne får flere timer. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Lærerforening blandt forældre til børn i folkeskolen.

Læs hele analysen

Lærerne: Vi mangler kompetencer til at håndtere elever med særlige behov

November 2012

Næsten samtlige lærere, som underviser normalklasser, har i dag elever med faglige, sociale eller adfærdsmæssige udfordringer i deres klasser. Men tre ud af fire mener ikke, at de har tilstrækkelige kompetencer til at løfte den såkaldte inklusionsopgave. Det viser en ny undersøgelse, som Megafon har foretaget for Danmarks Lærerforening.

Læs hele analysen

Lærere, forældre og erhvervsliv: Behov for øget fokus på it i undervisningen

Maj 2012

Lærerne ser et meget stort udbytte af at anvende it i under-visningen. Men lærere og forældre mener ikke, at skolerne har tilstrækkeligt fokus på, hvordan it kan styrke elevernes udbytte. Det er ellers afgørende, mener både forældre og erhvervsliv. Det viser tre nye undersøgelser, som Danmarks Lærerforening har fået gennemført i samarbejde med Dansk Erhverv.


Læs hele analysen

Hver tredje kommune har ikke en strategi for inklusion

Maj 2012

Hver tredje kommune har ikke en overordnet strategi for, hvordan man vil styrke almenundervisningen via forskellige indsatser, så skolerne bliver mere inkluderende. Og kun ca. halvdelen af kommunerne har inddraget lærerne i kommunens arbejde med inklusion. Det viser en ny spørgeskema-undersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget blandt foreningens lokale kredse.


Læs hele undersøgelsen

Gode erfaringer med inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning

Maj 2012

Lærere og børnehaveklasseledere i indskolingen vurderer, at de holdtimer der er tildelt med Knæk Kurven, har bidraget til at gøre skolen mere inkluderende. De oplever, at de har fået bedre inklusionskompetencer. Der er dog behov for endnu mere kompetenceudvikling, og inklusionsprojektet påvirkes af den overordnede økonomiske situation i kommunens skolevæsen. Det viser en evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning. 

Læs hele undersøgelsen

Lærerne: Der mangler ressourcer til inklusion af elever med særlige behov

September 2011

Lærerne mangler ordentlige rammer, ressourcer og vejledning for at kunne inkludere flere elever med særlige behov i normalklasserne. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har gennemført på vegne af Danmark Lærerforening blandt et repræsentativt udsnit af lærerne.

Læs hele undersøgelsen

Unge lærere: Urolige elever er den største udfordring i jobbet

Marts 2010

At undervise og være sammen med eleverne er de største glæder ved jobbet for de unge lærere 30 år. Omvendt er urolige elever og elever med sociale/emotionelle problemer den største udfordring. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget blandt 413 lærere på 30 år eller derunder.

Læs hele undersøgelsen

Befolkningen: Det er vigtigt med en rummelig folkeskole

Januar 2010

78 pct. af danskerne mener, at det er vigtigt, at folkeskole-klasser rummer elever med forskellig social baggrund og fagligt niveau. Godt halvdelen er åbne over for, at den enkelte klasse opdeles i hold efter fagligt niveau. Det viser en befolkningsundersøgelse, som Analyse Danmark har gennemført på vegne af Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen

Lærerne: Ringere tilbud til elever med særlige behov

September 2009

45 % af lærerne oplever, at kvaliteten af specialundervisnings-tilbuddene er blevet dårligere sammenlignet med for tre år siden. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen
 

Ni ud af ti lærere bruger test i undervisningen

April 2009

89 % af lærerne bruger test i deres undervisning, og det sker hyppigst i fagene matematik, dansk og fysik/kemi. Lærerne anser test for at være særligt anvendelige i relation til den pædagogiske praksis inden for områder som skole/hjem-samarbejde og undervisningsdifferentiering. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen

To ud af tre lærere oplever stor arbejdsglæde

Februar 2009

64 % af lærerne oplever i meget høj eller høj grad arbejdsglæde, og det er især samværet med eleverne, selve det at undervise, samt selvstændigheden i jobbet, der giver arbejdsglæde. Omvendt er dokumentationsopgaverne det aspekt af jobbet, der giver mindst arbejdsglæde. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen

Lærerne: Vi bruger for meget tid på nytteløs dokumentation

Januar 2009

Hele 83 % af lærerne vurderer, at dokumentation fylder mere i deres arbejde i dag end for fem år siden. To ud af tre mener, at de bruger for meget tid på at dokumentere. Og hele 57 % oplever, at dokumentationen kun i mindre grad eller slet ikke bliver brugt. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen

Se de samlede resultater for Danmarks Lærerforening, FOA og BUPL