Børnehaveklasseleder ved specialundervisning for børn

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som børnehaveklasseleder ved specialundervisning for børn.

Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2024 og dermed gældende, medmindre der står andet.  
 

Som børnehaveklasseleder ved specialundervisningen for børn kan du være ansat enten på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning). Er du i tvivl om, om du er på grund- eller anciennitetsløn, kan du finde ud af det her.  

  

Børnehaveklasseleder på grundløn   

Landet er opdelt i 5 lønområder. Nyuddannet: 
Grundløn 
Løntrin 28 + 5.376 
4 års erfaring: 
Løntrin 31 + 5.376 
8 års erfaring: 
Løntrin 33 + 2.688
12 års erfaring: 
Løntrin 37 + 2.688 
Område 0 29.576,09 31.062,26 31.853,21 34.089,63
Område 1 29.932,01 31.364,26 32.113,30 34.249,80
Område 2 30.178,51 31.573,34 32.293,38 34.360,80
Område 3 30.534,42 31.875,42 32.553,63 34.520,96
Område 4  30.780,76 32.084,42 32.733,55 34.631,96
Som nyuddannet børnehaveklasseleder er du på løntrin 28 + 5.376 kr. i årligt grundbeløb.
Grundbeløbene på 2.688 kr. og 5.376 kr. er på år 2018-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. april 2024 på hhv. 3.067,54 kr. og 6.135,08 kr. og er medregnet i skemaet.

 

 

Børnehaveklasseleder på anciennitetsløn (personlig ordning) 

Landet er opdelt i 5 lønområder 

Løntrin 36 +12.767 

Område 0 

34.470,54

Område 1 

34.658,04

Område 2 

34.787,71

Område 3 

34.975,04

Område 4 

35.104,71

Stort set alle børnehaveklasseledere på anciennitetsløn er på løntrin 36. Tjenestemænd er også på anciennitetsløn.

 

Tillæg for børnehaveklasseledere 

 

Funktionstillæg

Du får et funktionstillæg på 3.553,23 kr. per måned for at varetage specialundervisning for børn. 

 

Undervisningstillæg

Hvis du har flere end 800 undervisningstimer på et skoleår, får du både som grundlønnet og anciennitetslønnet et tillæg på 153,38 kr. per undervisningstime.  

 

Lokale tillæg

Du kan få funktions- eller kvalifikationstillæg, hvis du eksempelvis arbejder i selvstyrende teams eller har relevant ekstra uddannelse. Tillæggene aftales lokalt i den enkelte kreds

 

Andet

Til alle regionalt ansatte børnehaveklasseledere, lærere, konsulenter og psykologer ydes et årligt tillæg på 4.239 kr. i årligt grundbeløb (2018-niveau), hvilket svarer til 4.461,45 kr. pr. 1. oktober 2023.

Hvad gælder på din arbejdsplads?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om reglerne på din arbejdsplads.

Find din lokale kreds