Timelønnet

Se, hvilken løn du får som timelønnet lærer ved specialundervisning for børn og voksne.

Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2024 og dermed gældende, medmindre der står andet.

 

Din timeløn er forskellig, alt efter hvilken region du er ansat i, og om du arbejder med specialundervisning for børn eller voksne. Er du i tvivl om, hvilken region du er ansat i, kan du finde ud af det ved at læse filen nedenfor. 

Oversigt over regioner

 

Når du er ansat ved specialundervisning for børn eller voksne, er der forskel på din timeløn, alt efter om du har en arbejdstime eller en undervisningstime, fordi timelønnen for en undervisningstime også indeholder betaling for individuel forberedelse. 

 

Du skal have løn for alle de timer, du er på skolen eller institutionen. Som lærer ved specialundervisning for børn skal du som minimum aflønnes for to arbejdstimer for hver dag, du er på arbejde, også selvom du kun har en arbejdstime. 

 

 

Hvornår skal jeg timelønnes? 

Hvis du ansættes i en kortere periode end en måned (f.eks. i et dag-til-dag vikariat), eller du ansættes med færre end otte ugentlige timer, bliver du ansat på timeløn. 

 

Hvornår kan jeg selv vælge?

Hvis du ansættes længere end en måned, med gennemsnitligt færre end 8 arbejdstimer per uge, kan du selv vælge, om du vil ansættes på månedsløn eller timeløn. 

 

Hvis du har undervisningstimer, skal undervisningstiden omregnes til arbejdstimer. Hvis du ansættes som lærer, skal du gange undervisningstiden med 1,9 for at få værdien i arbejdstimer. 

 

Hvis du ansættes som børnehaveklasseleder, skal undervisningstiden ganges med 1,65 for at få værdien i arbejdstimer. 

 

Eksempel: 
Hvis du som lærer udelukkende har undervisning, kan du altså frit vælge, om du vil være ansat på måneds- eller timeløn, hvis du har færre end 4,21 undervisningstimer per uge (8 arbejdstimer / omregningsfaktor på 1,9 = 4,21 undervisningstimer) og er ansat længere end en måned.    

 

Du kan kontakte din lokale kreds og Lærernes a-kasse, hvis du har brug for rådgivning. 

 

 

Timeløn som ansat ved specialundervisning for børn 

Landet er opdelt i 5 lønområder

1 arbejdstime 

 Lærere  

1 undervisningstime 

Lærere  

Område 0 

219,24 kr. 

416,55 kr. 

Område 1 

220,86 kr. 

419,63 kr. 

Område 2 

221,98 kr. 

421,76 kr. 

Område 3 

223,60 kr. 

424,85 kr. 

Område 4 

224,73 kr. 

426,98 kr. 

 

 

Ansat ved specialundervisning, børnehaveklasseleder 

Landet er opdelt i 5 lønområder

1 arbejdstime 

Børnehave- 

klasseledere 

1 undervisningstime 

Børnehave- 

klasseledere  

Område 0 

209,95 kr. 

346,42 kr. 

Område 1 

211,95 kr. 

349,72 kr. 

Område 2 

213,34 kr. 

352,01 kr. 

Område 3 

215,34 kr. 

355,31 kr. 

Område 4 

216,73 kr. 

357,60 kr. 

 

 

Timeløn som ansat ved specialundervisning for voksne 

Landet er opdelt i 5 lønområder 

1 arbejdstime 

1 undervisningstime 

Område 0 

219,63 kr. 

417,31 kr. 

Område 1 

221,26 kr. 

420,39 kr. 

Område 2 

222,38 kr. 

422,52 kr. 

Område 3 

224,00 kr. 

425,61 kr. 

Område 4 

225,13 kr. 

427,74 kr. 

 

Hvad gælder på din arbejdsplads?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om reglerne på din arbejdsplads.

Find din lokale kreds