Lærer ved specialundervisning for børn eller voksne

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer ved specialundervisning for børn eller voksne.

Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2024 og dermed gældende, medmindre der står andet.  

 

Som lærer ved specialundervisning for børn eller voksne kan du være ansat enten på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning). Er du i tvivl om, hvorvidt du er på grund- eller anciennitetsløn, kan du finde ud af det her.

 

Din grundløn eller anciennitetsløn er den samme, lige meget om du underviser børn eller voksne, men dine tillæg kan være forskellige. 

 

  

Lærer på grundløn 

Landet er opdelt i 5 lønområder
 

Nyansat:
Grundløn
Trin 31 + 4.032

4 års beskæftigelse: 
Trin 35 + 4.032  

8 års beskæftigelse: 
Trin 40 

12 års beskæftigelse: 
Trin 40 + 13.441 

Område 0 

30.934,44

33.074,69 35.691,67 36.969,81

Område 1 

31.236,44 33.287,86 35.762,33 37.040,48

Område 2 

31.445,53 33.435,28 35.811,33 37.089,48

Område 3 

31.747,61 33.648,19 35.881,83 37.159,98

Område 4 

31.956,61 33.795,78 35.930,92 37.209,06
Som nyuddannet lærer er du på løntrin 31 + 4.032 kr. i årligt grundbeløb.  
Grundbeløbene på 4.032 kr. og 13.441 kr. er på år 2018-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. april 2024 på hhv. 4.601,31 og 15.337,70 kr. og er medregnet i skemaet.

 

Lærere på løntrin 45 eller højere per 31. marts 2016: 

Lærere der i kraft af centrale eller lokale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 9.409 kr årligt i grundbeløb. Det svarer til 10.736,39 kr. per 1. april 2024.

 

   

Lærer på anciennitetsløn (personlig ordning) 

Langt de fleste lærer ved specialundervisningen for børn eller voksne er på anciennitetsløn. Hvis du er på anciennitetsløn, er du enten på løntrin 42 + 17.473 kr. i årligt grundbeløb eller på løntrin 43 + 17.473 kr. i årligt grundbeløb. 

 

Nogle steder har man lokale aftaler, som giver et eller flere løntrin mere. Tjenestemænd er også på anciennitetsløn.  

Løntrin 43 + 17.473 

Løntrin 44 + 17.473 

39.475,33

40.320,25

Grundbeløbet på 17.473 kr. er fastsat i år 2018-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. april 2024 på 19.939,01 kr.

 

  

Tillæg 

Som lærer ved specialundervisning for børn eller voksne får du en række tillæg. Du har også mulighed for at få lokalt forhandlede tillæg. 

 

Funktionstillæg

Du får både som grundlønnet og anciennitetslønnet et funktionstillæg for at varetage specialundervisning. Tillægget er forskelligt, alt efter om du underviser børn eller voksne. 

 

Specialundervisning for børn: 

  • Grundlønnet: 3.553,23 kr. om måneden.
  • Anciennitetslønnet, løntrin 43: 3.553,23 kr. om måneden.
  • Anciennitetslønnet, løntrin 44: 3.259,26 kr. om måneden.

 

Specialundervisning for voksne: 

  • Grundlønnet: 3.617,14 kr. om måneden.

  • Anciennitetslønnet, løntrin 43: 3.617,14 kr. om måneden.

  • Anciennitetslønnet, løntrin 44: 3.259,26 kr. om måneden.

 

Undervisningstillæg

Hvis du har flere end 680 undervisningstimer på et skoleår, får du et tillæg på 153,38 kr. per undervisningstime.

 

Til alle regionalt ansatte børnehaveklasseledere, lærere, konsulenter og psykologer ydes et årligt tillæg på 2.129 kr. i årligt grundbeløb (2018-niveau), hvilket svarer til 2.429,49 kr. pr. 1. april 2024.

 

Lokale tillæg

Du kan få funktions- og kvalifikationstillæg, hvis du eksempelvis arbejder i selvstyrende teams eller har relevant ekstra uddannelse. Tillæggene aftales lokalt i den enkelte kreds.

  

Leder ved specialundervisningen for børn eller voksne 

Som leder ved specialundervisning for børn eller voksne er du ansat på lederoverenskomsten.  
Læs mere på Skolelederforeningens hjemmeside 

Hvad gælder på din arbejdsplads?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om reglerne på din arbejdsplads.

Find din lokale kreds