Konsulent og psykolog ved specialundervisning for børn

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som konsulent eller psykolog ved specialundervisning for børn og voksne.

Løn for konsulenter

Løntrin 45 + 16.129 kr.
41.060,44
Grundlønnen er løntrin 45 + 16.129 kr. i årligt grundbeløb. 
Grundbeløbet på 16.129 kr. er på år 2018-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. april 2024 på 18.405,24 kr. og er medregnet i skemaet.

 

 

Løn for psykologer 

Løntrin 45 + 9.409 kr.
40.421,37
Grundlønnen er løntrin 45 + 9.409 kr. i årligt grundbeløb (31.3.2018).  
Grundbeløbet på 9.409 kr. er på år 2018-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. april 2024 på 10.736,39 kr. og er medregnet i skemaet.

 

Konsulenter og psykologer, der 31. marts 2016 er indplaceret på løntrin 45 eller derover ydes et årligt tillæg på 7.393 kr. 31.3.18-niveau, sarenden til 8.435,74 kr. 1. april 2024 og bevarer den hidtidige grundløn. 

  

 

Tillæg 

Du har mulighed for at få funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn, alt efter dine opgaver, kvalifikationer og resultater. Det er din kreds, der aftaler eventuelle tillæg for dig. 

 

Som konsulent eller psykolog er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er din kreds, der står for de lokale lønforhandlinger.  

 

Til alle regionalt ansatte børnehaveklasseledere, lærere, konsulenter og psykologer ydes et årligt tillæg på 4.239 kr. i årligt grundbeløb (2018-niveau), hvilket svarer til 4.837,51 kr. pr. 1. april 2024.

Hvad gælder på din arbejdsplads?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om reglerne på din arbejdsplads.

Find din lokale kreds