Løn Ansat i en region

Børnehaveklasseleder ved specialundervisningen for børn

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som børnehaveklasseleder ved specialundervisning for børn.

 

Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2023 og dermed gældende, medmindre der står andet. 

Som børnehaveklasseleder ved specialundervisningen for børn kan du være ansat enten på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning). Er du i tvivl om, om du er på grund- eller anciennitetsløn, kan du finde ud af det her

 

Børnehaveklasseleder på grundløn 

Som nyuddannet børnehaveklasseleder er du på løntrin 28 + 5.376 kr. i årligt grundbeløb. 

Landet er opdelt i 5 lønområder.
Se, hvilket område du hører til 

Nyuddannet:
Grundløn
Løntrin 28 + 5.376

4 års erfaring:
Løntrin 31 + 5.376

8 års erfaring:
Løntrin 33 + 2.688
 

12 års erfaring:
Løntrin 37 + 2.688

Område 0

28.438,51

29.867,59

30.628,13

32.778,46

Område 1

28.780,76

30.158,01

30.878,21

32.932,46

Område 2

29.017,76

30.359,09

31.051,38

33.039,21

Område 3

29.360,01

30.649,43

31.301,63

33.193,21

Område 4

29.596,84

30.850,43

31.474,63

33.299,88

Grundbeløbene på 2.688 kr. og 5.376 kr. er på år 2018-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. oktober 2023 på hhv. 2.949,56 kr. og 5.899,12 kr. og er medregnet i skemaet.

 

Børnehaveklasseleder på anciennitetsløn (personlig ordning)

Stort set alle børnehaveklasseledere på anciennitetsløn er på løntrin 36. Tjenestemænd er også på anciennitetsløn. 

Landet er opdelt i 5 lønområder
Se, hvilket område du hører til

Løntrin 36 +12.767

Område 0

33.144,77

Område 1

33.325,10

Område 2

33.449,68

Område 3

33.629,85

Område 4

33.754,52

 

Tillæg for børnehaveklasseledere

Funktionstillæg
Du får et funktionstillæg på 3.416,57 kr. per måned for at varetage specialundervisning for børn.

Undervisningstillæg
Hvis du har flere end 800 undervisningstimer på et skoleår, får du både som grundlønnet og anciennitetslønnet et tillæg på 147,48 kr. per undervisningstime. 

Lokale tillæg
Du kan få funktions- eller kvalifikationstillæg, hvis du eksempelvis arbejder i selvstyrende teams eller har relevant ekstra uddannelse. Tillæggene aftales lokalt i den enkelte kreds.

Andet

Til alle regionalt ansatte børnehaveklasseledere, lærere, konsulenter og psykologer ydes et årligt tillæg på 4.239 kr i årligt grundbeløb (2018-niveau), hvilket svarer til 4.461,45 kr. pr. 1. oktober 2023.