Løn Ansat i en region

Konsulent og psykolog ved specialundervisningen for børn og voksne

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som konsulent eller psykolog ved specialundervisning for børn og voksne.

Alle tal på siden er opdaterede per 1. januar 2023 og dermed gældende, medmindre der står andet.  

 

Løn for konsulenter

Grundlønnen er løntrin 45 + 16.129 kr. i årligt grundbeløb.

Løntrin 45 + 16.129 kr.

39.481,20

Grundbeløbet på 16.129 kr. er på år 2018-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2023 på 17.697,35 kr. og er medregnet i skemaet.

 

Løn for psykologer

Grundlønnen er løntrin 45 + 9.409 kr. i årligt grundbeløb (31.3.2018). 

Løntrin 45 + 9.409 kr.

38.866,70

Grundbeløbet på 9.409 kr. er på år 2018-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2023 på 10.323,45 kr. og er medregnet i skemaet.

Konsulenter og psykologer, der 31. marts 2016 er indplaceret på løntrin 45 eller derover ydes et årligt tillæg på 7.393 kr 31.3.18-niveau, sarenden til 8.111,28  kr. 1. oktober 2023  og bevarer den hidtidige grundløn. 

 

Tillæg

Du har mulighed for at få funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn, alt efter dine opgaver, kvalifikationer og resultater. Det er din kreds, der aftaler eventuelle tillæg for dig.

Som konsulent eller psykolog er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er din kreds, der står for de lokale lønforhandlinger. 

Til alle regionalt ansatte børnehaveklasseledere, lærere, konsulenter og psykologer ydes et årligt tillæg på 4.239 kr i årligt grundbeløb (2018-niveau), hvilket svarer til 4.651,45 kr. pr. 1. Januar 2023.