Løn Ansat i en region

Konsulent og psykolog ved specialundervisningen for børn og voksne

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som konsulent eller psykolog ved specialundervisning for børn og voksne.

 

Her på siden kan du læse om: 


Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2018 og dermed gældende, medmindre der står andet. 
 

Løn for konsulenter

Alle konsulenter er ansat på samme grundløn. Grundlønnen er løntrin 45 + 9.600 kr. i årligt grundbeløb.

Løntrin 45 + 9.600 kr.

36.436,91

Grundbeløbet på 9.600 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2018 på 13.164,96 kr. og er medregnet i skemaet.

 

Løn for psykologer

Alle psykologer er ansat på samme grundløn. Grundlønne er løntrin 45 + 4.600 kr. i årligt grundbeløb. 

Løntrin 45 + 4.600 kr.

35.865,52

Grundbeløbet på 4.600 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2018 på 6.308,21 kr. og er medregnet i skemaet.

Konsulenter og psykologer, der 31. marts 2016 er indplaceret på løntrin 45 eller derover ydes et årligt tillæg på 2.000 kr (31.3.00-niveau) og bevarer den hidtidige grundløn.

Tillæg

Du har mulighed for at få funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn, alt efter dine opgaver, kvalifikationer og resultater. Det er din kreds, der aftaler eventuelle tillæg for dig.

Som konsulent eller psykolog er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er din kreds, der står for de lokale lønforhandlinger.  

 

Til top

Tilbage til "Ansat i en region"