Løn Ansat i en region

Timelønnet

Se, hvilken løn du får som timelønnet lærer ved specialundervisning for børn og voksne.

Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2023 og dermed gældende, medmindre der står andet. 

 

Din timeløn er forskellig, alt efter hvilken region du er ansat i, og om du arbejder med specialundervisning for børn eller voksne. Er du i tvivl om, hvilken region du er ansat i, kan du finde ud af det her.

Når du er ansat ved specialundervisning for børn eller voksne, er der forskel på din timeløn, alt efter om du har en arbejdstime eller en undervisningstime, fordi timelønnen for en undervisningstime også indeholder betaling for individuel forberedelse.

Du skal have løn for alle de timer, du er på skolen eller institutionen. Du skal som minimum aflønnes for to arbejdstimer for hver dag, du er på arbejde, også selvom du kun har en arbejdstime.

 

Hvornår skal jeg timelønnes?

Hvis du ansættes i en kortere periode end en måned (f.eks. i et dag til dag-vikariat), eller du ansættes med færre end otte ugentlige timer, bliver du ansat på timeløn.

Hvornår kan jeg selv vælge?
Hvis du ansættes længere end en måned, og du skal have et fast skema med gennemsnitligt færre end 8 arbejdstimer per uge, kan du selv vælge, om du vil ansættes på månedsløn eller timeløn.

Hvis du har undervisningstimer, skal undervisningstiden omregnes til arbejdstimer. Hvis du er lærer, skal du gange undervisningstiden med 1,9 for at få værdien i arbejdstimer, hvis du er børnehaveklasseleder skal undervisningstiden ganges med 1,65 for at få værdien i arbejdstimer.

Eksempel:
Hvis du som lærer udelukkende har undervisning, kan du altså frit vælge, om du vil være ansat på måneds- eller timeløn, hvis du har færre end 4,21 undervisningstimer per uge (8 arbejdstimer / omregningsfaktor på 1,9 = 4,21 undervisningstimer) og er ansat længere end en måned.   

Du kan kontakte din lokale kreds og Lærernes a-kasse, hvis du har brug for rådgivning.

 

Timeløn som ansat ved specialundervisning for børn

Landet er opdelt i 5 lønområder
Se hvilket område du hører til

1 arbejdstime

 Lærere 

1 undervisningstime

Lærere 

Område 0

210,80 kr.

400,53 kr.

Område 1

212,36 kr.

403,49 kr.

Område 2

213,44 kr.

405,54 kr.

Område 3

215,00 kr.

408,51 kr.

Område 4

216,08 kr.

410,56 kr.

 Ansat ved specialundervisning, børnehaveklasseleder

Landet er opdelt i 5 lønområder
Se hvilket område du hører til             

1 arbejdstime

Børnehave-

klasseledere

1 undervisningstime

Børnehave-

klasseledere 

Område 0

201,87 kr.

333,09 kr.

Område 1

203,80 kr.

336,27 kr.

Område 2

205,13 kr.

338,47 kr.

Område 3

207,06 kr.

341,65 kr.

Område 4

208,39 kr.

343,85 kr.


Timeløn som ansat ved specialundervisning for voksne

Landet er opdelt i 5 lønområder
Se hvilket område du hører til

1 arbejdstime

1 undervisningstime

Område 0

211,19 kr.

400,26 kr.

Område 1

212,75 kr.

404,22 kr.

Område 2

213,83 kr.

406,27 kr.

Område 3

215,39 kr.

409,24 kr.

Område 4

216,47 kr.

411,29 kr.