Organisationen

Kongressen

Kongressen er foreningens højeste myndighed og udstikker de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde.

Der er ordinær kongres hvert år. Hovedstyrelsen eller mindst 93 delegerede kan beslutte eller kræve, at der afholdes ekstraordinær kongres.

Kongressen er som udgangspunkt åben for offentligheden, men kongressen eller hovedstyrelsen kan beslutte at lukke dørene.

Kongressen kan træffe beslutning om emner, der er opført på dagsordenen. Ni hovedstyrelsesmedlemmer, 50 kongresdelegerede eller 200 almindelige medlemmer fordelt på fem kredse kan kræve en sag optaget på kongressens dagsorden.

Du finder materiale om og fra de enkelte kongresser under menupunktet Kongresafvikling