Arrangementer

Danmarks Lærerforeninger holder en lang række kurser, seminarer mv. henvendt til bl.a. aktive medlemmer, tillidsrepræsentanter, pensionister og andre.

Fagkurser for lærere og børnehaveklasseledere

I skoleåret 2023-2024 tilbyder Danmarks Lærerforening fagkurser for børnehaveklasseledere og for lærere i fagene samfundsfag og kristendomskundskab. Kurserne er gratis for medlemmer.
Gå til fagkurser i samfundsfag, kristendom og for børnehaveklasseledere

Medlemskonferencer

DLF holder i efteråret 2023 to medlemskonferencer for aktive medlemmer. Konferencerne er gratis.
Læs om medlemskonferencerne

 

Nordiske seminarer

Lærere, der underviser i dansk, historie eller samfundsfag, kan i skoleåret 23/24 komme på gratis fagseminar med fokus på undervisning i det nordiske fagstof i fagene.
Læs om seminarer i nordisk fagstof 

Dialogmøde om kønsbevidsthed

Drengestreger, pigemøder, kønsopdelt idrætsundervisning. DLF holder en række dialogmøder og sætter fokus på stereotyper i sprog og organiseringer og giver eksempler på at være kønsbevidst i praksis.
Læs om dialogmøderne

Aktiviteter om OK-24

Danmarks Lærerforening arrangerer en række medlemsmøder og andre aktiviteter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2024.
Læs om arrangementer i forbindelse med OK24

Seniorkurser for pensionister og efterlønnere

Danmarks Lærerforening holder hvert år en række kurser for medlemmerne af Fraktion 4, som omfatter pensionister og efterlønnere.
Læs om seniorkurserne

Uddannelse for tillidsrepræsentanter

Danmarks Lærerforening tilbyder en uddannelse til alle nyvalgte tillidsrepræsentanter i og uden for folkeskolen. Der afholdes desuden en række temadage for erfarne tillidsrepræsentanter ansat uden for folkeskolen. 
Se den samlede uddannelseplan for nye tillidsvalgte (pdf)
Læs om TR-uddannelsen

Kurser for arbejdsmiljørepræsentanter

Danmarks Lærerforening holder løbende kurser for nyvalgte AMR’er.
Læs om lovpligtig uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter

 

Tilgå tidligere arrangementer og søg refusion

Du kan stadig tilgå DLF's tidligere MinSide med NemID. Her kan du få et overblik over dine tidligere arrangementer og søge refusion frem til juni 2023.
Gå til den tidligere MinSide

 


 

Danmarks Lærerforenings samlede kursusplan for tillidsvalgte 2023/2024

Kursusplanen beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses- og kursustilbud til foreningens medlemmer og tillidsvalgte i 2. halvår 2023 og 1. halvår 2024.
Gå til kursusplanen