Løn Ansat i en region

Lærer ved specialundervisningen for børn eller voksne

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer ved specialundervisning for børn eller voksne.

 

Her på siden kan du læse om: 

 
Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2018 og dermed gældende, medmindre der står andet. 

 

Som lærer ved specialundervisning for børn eller voksne kan du være ansat enten på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning). Er du i tvivl om, hvorvidt du er på grund- eller anciennitetsløn, kan du finde ud af det her

Din grundløn eller anciennitetsløn er den samme, lige meget om du underviser børn eller voksne, men dine tillæg kan være forskellige.

 

Lærer på grundløn

Som nyuddannet lærer er du på løntrin 31 + 3.000 kr. i årligt grundbeløb. 

Landet er opdelt i 5 lønområder
Se hvilket område du hører til

Nyansat:
Grundløn
Trin 31 + 3.000

4 års beskæftigelse:
Trin 35 + 3.000 

8 års beskæftigelse:
Trin 40

12 års beskæftigelse:
Trin 40 + 10.000

Område 0

27.657,75

29.571,34

31.911,08

33.053,88

Område 1

27.927,75

29.761,92

31.974,25

33.117,04

Område 2

28.11475

29.893,75

32.018,00

33.160,79

Område 3

28.384,75

30.084,09

32.081,08

33.223,88

Område 4

28.571,67

30.216,00

32.125,00

33.267,79

Grundbeløbene på 3.000 kr. og 10.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. oktober 2018 på hhv. 4.114,05 og 13.713,50 kr. og er medregnet i skemaet.

 

Lærere på løntrin 45 eller højere per 31. marts 2016:

Lærere der i kraft af centrale eller lokale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 7.000 kr årligt i grundbeløb. Det svarer til 9.599,45 kr. per 1. oktober 2018.

Lønsatserne på andre løntrin kan du finde her i løntabellen.

  

Lærer på anciennitetsløn (personlig ordning)

Langt de fleste lærer ved specialundervisningen for børn eller voksne er på anciennitetsløn. Hvis du er på anciennitetsløn, er du enten på løntrin 42 + 13.000 kr. i årligt grundbeløb eller på løntrin 43 + 13.000 kr. i årligt grundbeløb.

Nogle steder har man lokale aftaler, som giver et eller flere løntrin mere. Tjenestemænd er også på anciennitetsløn. 

Løntrin 43 + 13.000

Løntrin 44 + 13.000

35.294,05

36.049,46

Grundbeløbet på 13.000 kr. er fastsat i år 2000 og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2018 på 17.827,55 kr.

 

Tillæg

Som lærer ved specialundervisning for børn eller voksne får du en række tillæg. Du har også mulighed for at få lokalt forhandlede tillæg.

Funktionstillæg
Du får både som grundlønnet og anciennitetslønnet et funktionstillæg for at varetage specialundervisning. Tillægget er forskelligt, alt efter om du underviser børn eller voksne.

 • Specialundervisning for børn:
  • Grundlønnet: 3.176,96 kr. om måneden.
  • Anciennitetslønnet, løntrin 43: 3.176,96 kr. om måneden.
  • Anciennitetslønnet, løntrin 44: 2.914,12 kr. om måneden.
 • Specialundervisning for voksne:
  • Grundlønnet: 3.234,10 kr. om måneden.
  • Anciennitetslønnet, løntrin 43: 3.234,10 kr. om måneden.
  • Anciennitetslønnet, løntrin 44: 2.914,12 kr. om måneden.

Undervisningstillæg
Hvis du har flere end 680 undervisningstimer på et skoleår, får du et tillæg på 137,14 kr. per undervisningstime. 

Lokale tillæg
Du kan få funktions- og kvalifikationstillæg, hvis du eksempelvis arbejder i selvstyrende teams eller har relevant ekstra uddannelse. Tillæggene aftales lokalt i den enkelte kreds.

 

Leder ved specialundervisningen for børn eller voksne

Som leder ved specialundervisning for børn eller voksne er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 

Til top

Tilbage til ”Ansat i en region”