Løn Ansat i en region

Hvem forhandler min løn?

Din løn bliver aftalt både centralt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og lokalt mellem kredsen og regionen.

Centralt er det Forhandlingsfælleskabet og Lærernes Centralorganisation, der forhandler med Danske Regioner. Forhandlingsfællesskabet aftaler lønsatserne, og Lærernes Centralorganisation aftaler overenskomsten, som fastsætter din grundløn og nogle af dine funktions- og kvalifikationstillæg.

Kredsen kan aftale lokale funktions- og kvalifikationstillæg.  Det er også kredsen, der aftaler eventuel resultatløn. Du kan ikke selv aftale tillæg. 
 

Luk vindue