Løn Ansat i staten

Ansat i Røde Kors Asylcentre

Du kan være ansat som lærer, børnehaveklasseleder, skoleleder eller undervisningskonsulent i et Røde Kors asylcenter.

 

Her på siden kan du læse om: 


Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2018.


Når du er ansat i et asylcenter, får du udover din basisløn en række centrale tillæg. Du har også mulighed for at få lokalt forhandlede tillæg.

 

Lærer

 

Nyansat (månedsløn)

Efter 4 års ansættelse (månedsløn)

Lærer

26.334,08 kr.

27.560,83 kr.

 

Børnehaveklasseleder

 

Nyansat (månedsløn)

Efter 4 års ansættelse (månedsløn)

Børnehaveklasseleder

25.165,72 kr.

26.392,47 kr.

 

Løn for ledere

Som leder ved Dansk Røde Kors Asylcentre er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 

Undervisningskonsulent

Månedsløn

32.245,77 kr.

 

 

Timelønnet

Hvis du er ansat som timelønnet, skal du kontakte din tillidsrepræsentant for at få oplysninger om din timeløn og vilkår.

 

Tillæg

Tillæg for undervisning af fremmedsprogede elever
Alle ansatte i Røde Kors Asylcentre på nær de timelønnede får et pensionsgivende tillæg på 28.025,69 kr. årligt svarende til 2.335,47 kr. om måneden.

Efter otte års ansættelse i Røde Kors Asylcentre stiger tillægget til 38.294,65 kr. svarende til 3.191,22 kr. om måneden.  

 

Undervisningstillæg
Hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder og har flere end 690 undervisningstimer (790 undervisningstimer for børnehaveklasseledere) på et skoleår, får du et tillæg på 175,43 kr. per undervisningstime. 

 

Forhåndsaftalte kvalifikations- og funktionstillæg
Der er en række forhåndsaftalte funktions- og kvalifikationstillæg for lærere og børnehaveklasseledere på Røde Kors Asylcentre.  Du kan se tillæggene her

 

Personlige tillæg
Ud over de forhåndsaftalte tillæg har du mulighed for at få tillæg for dine funktioner, kvalifikationer og resultater. De aftales lokalt af Danmarks Lærerforening centralt i samarbejde med din tillidsrepræsentant.

 

Lokale lønforhandlinger

Hvis du er aflønnet som skoleleder eller undervisningskonsulent er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er Danmarks Lærerforening centralt, der står for de lokale lønforhandlinger. 


Til top

Tilbage til "Ansat i staten"