Løn Ansat i staten

Ansat i Røde Kors Asylcentre

Du kan være ansat som lærer, børnehaveklasseleder, skoleleder eller undervisningskonsulent i et Røde Kors asylcenter.

 

Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2023.


Når du er ansat i et asylcenter, består din løn af basisløn samt centrale og lokalt forhandlede tillæg.

 

Lærer

 

Nyansat (månedsløn)

Efter 4 års ansættelse (månedsløn)

Lærer

31.161,73 kr.

33.422,84 kr.

 

Børnehaveklasseleder

 

Nyansat (månedsløn)

Efter 4 års ansættelse (månedsløn)

Børnehaveklasseleder

29.882,84 kr.

32.152,55kr.

 

Løn for ledere

Som leder ved Dansk Røde Kors Asylcentre er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 

Undervisningskonsulent

Månedsløn

37.589,09 kr.

 

Timelønnet

Hvis du er ansat som timelønnet, skal du kontakte din tillidsrepræsentant for at få oplysninger om din timeløn og vilkår.

 

Tillæg

Undervisningstillæg

Hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder og har flere end 690 undervisningstimer (790 undervisningstimer for børnehaveklasseledere) på et skoleår, får du et tillæg på 190,11 kr. per undervisningstime. 

 

Forhåndsaftalte kvalifikations- og funktionstillæg
Der er forhåndsaftalte funktions- og kvalifikationstillæg for lærere og børnehaveklasseledere på Røde Kors Asylcentre. Der gives tillæg for TR-funktionen samt IT-superbrugertillæg. Kontakt DLF for nærmere informationer.

 

Personlige tillæg
Ud over de forhåndsaftalte tillæg har du mulighed for at få tillæg for dine funktioner, kvalifikationer og resultater. De aftales lokalt af din TR og Danmarks Lærerforening centralt

 

Lokale lønforhandlinger

Hvis du er aflønnet som skoleleder eller undervisningskonsulent er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er Danmarks Lærerforening centralt, der står for de lokale lønforhandlinger.