Løn Ansat i staten

Ansat ved private gymnasiers grundskoler

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer og børnehaveklasseleder ved et privat gymnasiums grundskoleafdeling.

Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2023. 

 

Når du er ansat på et privat gymnasiums grundskoleafdeling får du en centralt aftalt løn, som består af en basisløn og en række faste tillæg. Du har også mulighed for at få tillæg, som er lokalt aftalte. 

Løn for lærere

 

Trin 1:

0 års anciennitet

Trin 2:

4 års anciennitet

Trin 3:

8 års anciennitet

Trin 4:

12 års anciennitet

Lærer

27.018,47 kr. 

28.790,98 kr.

31.462,44 kr.

33.943,99 kr.

 

Løn for børnehaveklasseledere

 

Trin 1:

0 års anciennitet

Trin 2:

4 års anciennitet

Trin 3:

8 års anciennitet

Trin 4:

12 års anciennitet

Børnehave-klasseleder

26.206,35 kr.

27.472,49 kr.

28.497,99 kr.

30.308,56 kr.

 

Løn for ledere

Som leder ved et privat gymnasiums grundskoleafdeling er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 

Tillæg

Som lærer eller børnehaveklasseleder ved et privat gymnasiums grundskoleafdeling får du en række centralt aftalte tillæg.


OK08-tillæg
Hvis du har mindre end 12 års anciennitet og er på trin 1-3, får du et OK08-tillæg. Tillægget er ikke pensionsgivende og bortfalder, når du har 12 års anciennitet og rykker op til trin 4.

 

Trin 1:

0 års anciennitet 

Trin 2:

4 års anciennitet

Trin 3:

8 års anciennitet

Trin 4:

12 års anciennitet

Årligt OK08-tillæg

6.027,82 kr.

9.157,66 kr.

9.157,66 kr.

0 kr.

 

Stedtillæg
Du får et stedtillæg, som kan være forskelligt, alt efter om du er lærer eller børnehaveklasseleder, hvilken kommune du er ansat i, og hvilket løntrin du er på. Tillægget er på mellem 2.100 kr. og 13.800 kr. årligt. Du kan finde din kommune og dit tillæg her.

 

Undervisningstillæg
Du får et pensionsgivende tillæg for alle dine undervisningstimer i løbet af et skoleår.  

 • 0 – 649,9 timer:
  • 18,99 kr. per time for lærere
  • 25,98 kr. for børnehaveklasseledere

 • 650 – 699,9 timer:
  • 113,95 kr. per time for lærere
  • 75,96 kr. per time for børnehaveklasseledere
 • 700 – 749,9 timer: 151,94 kr. per time for begge
 • 750 timer og derover: 189,91 kr. per time for begge

 

OK13-tillæg
Fra 1. august 2014 får du et pensionsgivende tillæg som kompensation for udfasning af 60-års-reglen. Tillægget er på 3.245,75 kr. årligt svarende til 270,48 kr. om måneden

 

OK18-tillæg

Fra 1. oktober 2018 får du et årligt pensionsgivende tillæg på 1043,28 kr. svarende til 86,94 kr. om måneden.

 

Tillæg for special- og støtteundervisning
Du får et ikke-pensionsgivende tillæg for special- og støtteundervisning på 22,02 kr. per time.

Du skal minimum have specialundervisning i 6 timer à 60 minutter ugentligt (svarende til 8 lektioner à 45 minutter) for at få tillægget på 22,02 kr. per time.

Hvis du har specialundervisning i dansk for tosprogede elever, får du tillægget på 22,02 kr. for samtlige specialundervisningstimer i dansk.
 

Souschef-tillæg
Har du som lærer en souschef-funktion, får du et pensionsgivende tillæg på 22.372,50 kr. svarende til 1.864,38 kr. om måneden.


Udligningstillæg
Lærere, der var ansat, da man 1. august 2000 og 1. august 2004 gik over til det nye lønsystem, får et personligt pensionsgivende tillæg, der er individuelt beregnet. Lærerne bevarer tillægget, så længe de er ansat.


Lokalt aftalte tillæg

Ud over dine centralt aftalte tillæg kan kredsen lave aftale med din arbejdsgiver om, at du får lokale tillæg for dine funktioner og kvalifikationer. Du har også mulighed for at få aftalt engangsvederlag og resultatløn.

Ulempetillæg

Hvis du efter aftale med din arbejdsgiver arbejder uden for din arbejdstid, skal du have et ulempetillæg.

Du får ulempetillæg, hvis du arbejder:

 • Hverdage fra kl. 17 til kl. 06 (inkl. mandag morgen)
 • Weekender fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24
 • Søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24
 • Grundlovsdag fra kl. 12 til kl. 24
 • Juleaftensdag fra kl. 14 til kl. 24

Tillægget er på 25 pct. af din nettotimeløn inkl. faste tillæg. Tillægget skal mindst være på 33,19 kr. (31 marts 2012). Efter aftale med din arbejdsgiver kan ulempetillægget i stedet afspadseres.

Weekendgodtgørelse
Du får weekendgodtgørelse for aftalt arbejde i weekenden og på søgnehelligdage.

Hvis du har arbejde i weekenden eller på søgnehelligdage, skal du enten afspadsere (arbejdstimer + 50 pct.) eller have udbetalt løn for timerne (timeløn + 50 pct. i weekendgodtgørelse).


Hvis du efter aftale med din arbejdsgiver eksempelvis har arbejde i weekenden, får du altså både weekendgodtgørelsen og ulempetillægget.