Løn Ansat i staten

Ernæring og sundhed

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som professionsbachelor i ernæring og sundhed ansat i staten

Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2023 og dermed gældende. 

Som professionsbachelor i ernæring og sundhed kan du blive placeret i tre forskellige løngrupper alt efter dine arbejdsopgaver, erfaring og kvalifikationer. Du finder i fællesskab med din tillidsrepræsentant og din arbejdsgiver frem til din løngruppe, når du bliver ansat.

Udover din basisløn, der er bestemt af din løngruppe, har du mulighed for at få en række lokalt forhandlede tillæg.

De fleste professionsbachelorer i ernæring og sundhed er placeret i løngruppe 2 og enkelte i løngruppe 3. Der er indtil nu ikke nogen, som er blevet placeret i den laveste løngruppe, løngruppe 1.

 

Løngruppe 1

Du vil kun komme i løngruppe 1, hvis du ikke kan placeres i løngruppe 2 eller 3. Det er endnu ikke sket, at en professionsbachelor i ernæring og sundhed er blevet placeret i løngruppe 1.

Basisløntrin

Månedsløn, løngruppe 1

1 (efter 1 års beskæftigelse)

26.967,85 kr.

2 (efter 2 års beskæftigelse)

27.474,22 kr.

3 (efter 3 års beskæftigelse)

27.980,70 kr.

4 (efter 4 års beskæftigelse)

28.487,17 kr.

 

 

Løngruppe 2

Løngruppe 2 er den mest almindelig løngruppe. Du vil komme i løngruppe 2, hvis du opfylder en eller flere af de tre punkter:  

  • Du har specialistfunktioner (fx ansættelse som tilsynsførende ved fødevareregionerne)
  • Du har selvstændigt, særligt kvalificeret arbejde på betydende områder, hvor det er nødvendigt at have betydelig erfaring og viden.
  • Du har et betydeligt ansvar og har kompetence til at træffe større afgørelser.

Månedsløn, løngruppe 2

30.208,96 kr.

 

Løngruppe 3

Du vil komme i løngruppe 3, hvis du opfylder en eller flere af de tre punkter: 

  • Du har specialistfunktioner på højt niveau (fx i Fødevarestyrelsen)
  • Du har selvstændigt, særligt kvalificeret arbejde på væsentlige områder, hvor det er nødvendigt at have meget stor erfaring og viden.
  • Du har ledelsesbeføjelser, et betydeligt ansvar og har kompetence til at træffe større afgørelser.

Månedsløn, løngruppe 3

32.538,66 kr.

 

Tillæg

Du har også mulighed for at få tillæg i forhold til dine kvalifikationer, funktioner og resultater. Det er din tillidsrepræsentant i samarbejde med Danmarks Lærerforening, der forhandler eventuelle tillæg for dig.

Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, er det Danmarks Lærerforening centralt, der forhandler dine tillæg for dig.

 

Lokale lønforhandlinger

Hvis du er i løngruppe 2 eller 3, er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er din tillidsrepræsentant i samarbejde med Danmarks Lærerforening, der står for de lokale lønforhandlinger.