Løn Ansat i staten

Konsulent

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som konsulent ansat i staten

Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2023 og dermed gældende. 


Du kan være ansat i flere forskellige konsulentstillinger i staten. Din løn varierer, alt efter din stilling og dit ansættelsessted.

Udover din basisløn er der mulighed for at aftale en række lokale og personlige tillæg.

 

Konsulent på en professionshøjskole

På professionshøjskolerne kan du være ansat som pædagogisk konsulent eller undervisningskonsulent. Du kan kun være ansat som undervisningskonsulent, hvis du arbejder med tegnsprogsundervisning ved Center for Tegnsprog.  

Basisløn, pædagogisk konsulent:

Månedsløn

37.578,66 kr.

 

Basisløn, undervisningskonsulent (Center for Tegnsprog på KP):

Anciennitet

Månedsløn

Nyansat

27.625,50

1 års erfaring

28.511,80

års erfaring

29.144,82

3 års erfaring

29.777,94

4 års erfaring

30.410,95

5 års erfaring

31.043,97

6 års erfaring

31.677,09

7 års erfaring

32.563,29

 

 

Konsulent i Undervisningsministeriet

Du kan være ansat som pædagogisk konsulent, specialkonsulent og chefkonsulent (herunder undervisningskonsulent eller undervisningsinspektør).

Som konsulent i Undervisningsministeriet, har du en fast basisløn.

Basisløn, ansat i Undervisningsministeriet:

Stilling

Månedsløn

Pædagogisk konsulent

41.530,26 kr.

Specialkonsulent

42.743,26 kr.

Chefkonsulent (herunder undervisningskonsulent og undervisningsinspektør)

45.721,43 kr.

 

Tillæg

Særligt årligt tillæg

Som pædagogisk konsulent ansat i Undervisningsministeriet får du et særligt tillæg på 1.014,30 kr. per måned.


Andre tillæg

Du har mulighed for at få tillæg for dine funktioner, kvalifikationer og resultater.

Det vil i de fleste tilfælde være din tillidsrepræsentant, der i samarbejde med Danmarks Lærerforenings sekretariat aftaler eventuelle tillæg med din arbejdsgiver.

Hvis du er special- eller chefkonsulent i Undervisningsministeriet, kan du selv aftale eventuelle tillæg med din arbejdsgiver. Tillæggene skal efterfølgende godkendes af Danmarks Lærerforening. Du har også mulighed for at få Danmarks Lærerforening til at forhandle og aftale dine tillæg.

 

Lokale lønforhandlinger

Hvis du er aflønnet som konsulent (på nær undervisningskonsulent på Center for Tegnsprog) er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er din tillidsrepræsentant, der i samarbejde med Danmarks Lærerforening står for de lokale lønforhandlinger.  

Seneste regulering pr. 1.10.2023