Løn Ansat i staten

Konsulent

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som konsulent ansat i staten

 

Her på siden kan du læse om: 


Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2017 og dermed gældende. Næste opdatering er den 1. december 2017.


Du kan være ansat i flere forskellige konsulentstillinger i staten. Din løn varierer, alt efter din stilling og dit ansættelsessted.

Udover din basisløn er der mulighed for at aftale en række lokale og personlige tillæg.

 

Konsulent på en professionshøjskole

På professionshøjskolerne kan du være ansat som pædagogisk konsulent eller undervisningskonsulent. Du kan kun være ansat som undervisningskonsulent, hvis du arbejder med tegnsprogsundervisning ved Center for Tegnsprog.  

Basisløn, pædagogisk konsulent:

Månedsløn

33.701,84 kr.

 

Basisløn, undervisningskonsulent (Center for Tegnsprog):

Anciennitet

Månedsløn

Nyansat

24.764,05

1 års erfaring

25.561,05

års erfaring

26.130,34

3 års erfaring

26.699,63

4 års erfaring

27.268,92

5 års erfaring

27.838,21

6 års erfaring

28.407,49

7 års erfaring

29.204,50

 

 

Konsulent i et ministerium

I et ministerium kan du være ansat som pædagogisk konsulent, specialkonsulent og chefkonsulent (herunder undervisningskonsulent eller undervisningsinspektør).

Hvis du er ansat som konsulent i Undervisningsministeriet, har du en fast basisløn. Hvis du er ansat i andre ministerier, får du en individuel kontrakt, hvor Danmarks Lærerforening og din arbejdsgiver aftaler din løn, arbejdstid og andre vilkår.

Basisløn, ansat i Undervisningsministeriet:

Stilling

Månedsløn

Pædagogisk konsulent

37.231,48 kr.

Specialkonsulent

38.318,84 kr.

Chefkonsulent (herunder undervisningskonsulent og undervisningsinspektør)

40.988,80 kr.

 

Tillæg

Særligt årligt tillæg

Som pædagogisk konsulent ansat i Undervisningsministeriet får du et særligt årligt tillæg på 10.945,68 kr. Det svarer til 912,14 kr. per måned.


Andre tillæg

Du har mulighed for at få tillæg for dine funktioner, kvalifikationer og resultater.

Det vil i de fleste tilfælde være din tillidsrepræsentant, der i samarbejde med Danmarks Lærerforenings sekretariat aftaler eventuelle tillæg med din arbejdsgiver.

Hvis du er special- eller chefkonsulent i Undervisningsministeriet, kan du selv aftale eventuelle tillæg med din arbejdsgiver. Tillæggene skal efterfølgende godkendes af Danmarks Lærerforening. Du har også mulighed for at få Danmarks Lærerforening til at forhandle og aftale dine tillæg.

 

Lokale lønforhandlinger

Hvis du er aflønnet som konsulent (på nær undervisningskonsulent på Center for Tegnsprog) er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er din tillidsrepræsentant, der i samarbejde med Danmarks Lærerforening står for de lokale lønforhandlinger.  

 


Til top

Tilbage til "Ansat i staten" 

 

Regulering pr. 1.12.2017

Pr. 1. december 2017 bliver den generelle lønstigning i staten 1,5 pct.

Der er tale om et foreløbigt tal, fordi det aftalte privatlønsværn muligvis kan bevirke en nedsættelse. Oplysning herom kan tidligst foreligge i løbet af januar 2018.

Der er således ikke foretaget en regulering pr. 1. december 2017