Løn Ansat i staten

Lærer på fri fagskole

Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer på en fri fagskole.

Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2023 og dermed gældende. 

Løn for lærere på frie fagskoler

Når du er ansat i en fri fagskole, får du en centralt aftalt løn, som består af en basisløn og en række faste tillæg. Du har også mulighed for at få tillæg, som er lokalt aftalte.

 

Trin 1:

0 års anciennitet

Trin 2:

4 års anciennitet

Trin 3:

8 års anciennitet

Trin 4:

12 års anciennitet

Lærer

27.018,47 kr. 28.709,98 kr. 31.462,44kr  33.943,99kr.

 

Løn for ledere på frie fagskoler

Som leder på en fri fagskole er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 

Tillæg

Som lærer på en fri fagskole får du en række centralt aftalte tillæg.

Særligt tillæg (kostskoletillæg)
Alle lærere på frie fagskoler får et særligt tillæg for at arbejde på ubekvemme tidspunkter. Tillægget er på 21.792,90 kr. årligt svarende til 1.816,08 kr. om måneden. Tillægget er pensionsgivende.


OK08-tillæg
Hvis du har mindre end 12 års anciennitet og er på trin 1-3, får du et OK08-tillæg. Tillægget er ikke pensionsgivende og bortfalder, når du har 12 års anciennitet og rykker op til trin 4.

 

Trin 1:

0 års anciennitet 

Trin 2:

4 års anciennitet

Trin 3:

8 års anciennitet

Trin 4:

12 års anciennitet

Årligt OK08-tillæg

6.027,82 kr.

9.157,66 kr.

9.157,66kr.

0 kr.

 

Stedtillæg
Du får et stedtillæg, som kan være forskelligt, alt efter hvilken kommune du er ansat i, og hvilket løntrin du er på. Tillægget er på mellem 2.100 kr. og 13.800 kr. årligt. Du kan finde din kommune og dit tillæg her.

 

Undervisningstillæg

Hvis du har flere end 650 undervisningstimer på et skoleår, får du et ikke-pensionsgivende tillæg per undervisningstime.

  • 650 – 699,9 timer: 113,95 kr. per time
  • 700 – 749,9 timer: 151,94 kr. per time
  • 750 timer og derover: 189,91 kr. per time

OK13-tillæg
Fra 1. august 2014 får du et pensionsgivende tillæg som kompensation for udfasning af 60-års-reglen. Tillægget er på 3.245,75 kr. årligt svarende til 270,48 kr. om måneden

 

OK18-tillæg

Fra 1. oktober 2018 får du et årligt pensionsgivende tillæg på 1043,28 kr. svarende til 86,94 kr. om måneden.

 

Løntillæg til lærere på frie fagskoler

Fra 1. april 2022 får du et får du et pensionsgivende tillæg som lærer på frie fagskoler. Tillægget er på 1.391,04 kr. årligt svarende til 115,92 kr. om måneden 1. oktober 2023


Udligningstillæg
Lærere, der var ansat, da man 1. august 2000 og 1. august 2004 gik over til det nye lønsystem, får et personligt pensionsgivende tillæg, der er individuelt beregnet. Lærerne bevarer tillægget, så længe de er ansat.


Lokalt aftalte tillæg
Ud over dine centralt aftalte tillæg kan din tillidsrepræsentant lave aftale med din arbejdsgiver om, at du får lokale tillæg for dine funktioner og kvalifikationer. Du har også mulighed for at få aftalt engangsvederlag og resultatløn.