Løn Ansat i staten

Underviser på SOSU-skole

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som underviser på en Social- og Sundhedsskole


Her på siden kan du læse om: 


Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2017 og dermed gældende. Næste opdatering er den 1. december 2017.


Som underviser på en SOSU-skole får du en centralt aftalt basisløn, der er bestemt af, hvor mange års erfaring du har, og i hvilken kommune du er ansat.  

Udover din basisløn får du et undervisningstillæg. Du kan eventuelt også få andre lokalt aftalte tillæg.

 

Løn

Basistrin

Område
Se områdeoversigt

Basisløn

Basistrin 1 (nyuddannet)

Provins

24.775,47 kr.

Hovedstad

25.754,58 kr.

Basistrin 2 (fire års erfaring)

Provins

26.483,34 kr.

Hovedstad

27.257,53 kr. 

Basistrin 3 (otte års erfaring)

Provins

28.840,14 kr.

Hovedstad

29.284,22 kr. 

Timelønnet
Hvis du er ansat som timelønnet, skal du kontakte din lokale kreds for at få oplysninger om din timeløn og vilkår.

 

Tillæg

Undervisningstillæg
Du får et fast undervisningstillæg. Tillægget er på 21.161,65 kr. årligt, hvis du er nyuddannet eller har fire års erfaring. Hvis du har otte års erfaring er tillægget på 23.872,01 kr.

Undervisningstimetal
Du får et tillæg per time (60 minutter), hvis du:

  • Inden for en uge har haft flere end 21 undervisningstimer à 60 minutter: 40,99 kr. per time ud over de 21.
  • Inden for tre uger har haft flere end 70,5 undervisningstimer à 60 minutter: 76,51 kr. per time ud over de 70,5.
  • Inden for et skoleår har haft flere end 660 undervisningstimer à 60 minutter: 116,13 kr. per time ud over de 660.

 

Lokalt aftalte tillæg
Du kan få tillæg for dine kvalifikationer og funktioner samt engangsvederlag. Det er din tillidsrepræsentant, der i samarbejde med kredsen aftaler eventuelle tillæg og engangsvederlag.

 


Til top

Tilbage til ”Ansat i staten”

 

 

Regulering pr. 1.12.2017

Pr. 1. december 2017 bliver den generelle lønstigning i staten 1,5 pct.

Der er tale om et foreløbigt tal, fordi det aftalte privatlønsværn muligvis kan bevirke en nedsættelse. Oplysning herom kan tidligst foreligge i løbet af januar 2018.

Der er således ikke foretaget en regulering pr. 1. december 2017