Løn Ansat i staten

Underviser på SOSU-skole

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som underviser på en Social- og Sundhedsskole

Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2023 og dermed gældende. 


Som underviser på en SOSU-skole får du en centralt aftalt basisløn, der er bestemt af, hvor mange års erfaring du har, og i hvilken kommune du er ansat.  

Udover din basisløn får du et undervisningstillæg. Du kan eventuelt også få andre lokalt aftalte tillæg.

Løn

Basistrin

Område
Se områdeoversigt

Basisløn

Basistrin 1 (nyuddannet)

Provins

27.550,25 kr.

Hovedstad

28.639,02 kr.

Basistrin 2 (fire års erfaring)

Provins

29.449,40 kr.

Hovedstad

30.310,30 kr. 

Basistrin 3 (otte års erfaring)

Provins

32.070,97 kr.

Hovedstad

32.563,97 kr. 

Timelønnet
Hvis du er ansat som timelønnet, skal du kontakte din lokale kreds for at få oplysninger om din timeløn og vilkår.

 

Tillæg

Undervisningstillæg
Du får et fast undervisningstillæg. Tillægget er på 23.531,70 kr. årligt, hvis du er nyuddannet eller har op til otte års erfaring. Hvis du har otte års erfaring eller mere er tillægget på 26.545,61 kr.

Undervisningstimetal
Du får et tillæg, hvis du:

  • Inden for en uge har haft flere end 21 undervisningstimer à 60 minutter: 45,58 kr. per påbegyndt halve time ud over de 21.
  • Inden for tre uger har haft flere end 70,5 undervisningstimer à 60 minutter: 85,09 kr. per time ud over de 70,5.
  • Inden for et skoleår har haft flere end 660 undervisningstimer à 60 minutter: 129,15 kr. per time ud over de 660.

 

Lokalt aftalte tillæg
Du kan få tillæg for dine kvalifikationer og funktioner samt engangsvederlag. Det er din tillidsrepræsentant, der i samarbejde med kredsen aftaler eventuelle tillæg og engangsvederlag.

Seneste regulering pr. 1.10.2023