Sygefravær og tjenstlig samtale

Sygdom

Du får løn, når du er syg. Som privatansat kan du få løn under sygdom.

Syg i længere periode

Du skal være opmærksom på en række regler, hvis du er syg i mere end 30 dage.

Tjenstlig samtale

Hvis du bliver indkaldt til en tjenstlig samtale, er din leder formentlig utilfreds med noget. Du bør hverken møde uforberedt eller komme alene.