Inspiration til lærerarbejdet

Forældresamarbejde

Her finder du en en række råd og ideer som kan hjælpe dig med at komme godt i gang med det vigtige samarbejde med forældregruppen.

Udskoling

Bogen ridser erfaringer og anbefalinger op, når folkeskolens ældste elever skal lære at træffe kvalificerede valg for deres fremtid.

Overgreb mod børn

Alle børn skal beskyttes mod vold, misbrug og vanrøgt og der skal reageres, hvis et barns velfærd er truet.

Den inkluderende skole

Her kan du læse mere om, hvad lovgivningen siger om specialundervisning for børn, unge og voksne

Dansk som andetsprog

Undervisning i dansk som andetsprog skal varetages af lærere med særlige kvalifikationer

Modersmålsundervisning

Din kommune har visse forpligtelser vedr. modersmålsundervisning

Teamsamarbejdet

Teamsamarbejde giver den enkelte lærer mulighed for at udvikle sit professionelle virke

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen fastlægger principper for den enkelte skoles arbejde

Undervisning af ukrainske elever

Få viden og inspiration til undervisning af flersp...

Meddelelsesbogen

Meddelelsesbogen erstatter elevplanerne fra skoleå...

Faglig læsning og skrivning

Læsning og skrivning er en opgave for lærere i alle fag - gennem hele skoleforløbet