Inspiration til lærerarbejdet

2018 12 10 Dlf Genre Fotos Ekstra0001
Forældresamarbejde

Her finder du en en række råd og ideer som kan hjælpe dig med at komme godt i gang med det vigtige samarbejde med forældregruppen.

Udskoling

Bogen ridser erfaringer og anbefalinger op, når folkeskolens ældste elever skal lære at træffe kvalificerede valg for deres fremtid.

Håndtér overgreb mod børn

Alle børn skal beskyttes mod vold, misbrug og vanrøgt og der skal reageres, hvis et barns velfærd er truet.

Specialundervisning

Her kan du læse mere om, hvad lovgivningen siger om specialundervisning for børn, unge og voksne

Dansk som andetsprog

Undervisning i dansk som andetsprog skal varetages af lærere med særlige kvalifikationer

Modersmålsundervisning

Din kommune har visse forpligtelser vedr. modersmålsundervisning

Skolens ledelse

Skolens leder har det øverste administrative og pædagogiske ansvar for ledelse af skolen

Teamsamarbejdet

Teamsamarbejde giver den enkelte lærer mulighed for at udvikle sit professionelle virke

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen fastlægger principper for den enkelte skoles arbejde

Læringsmålstyret undervisning

Bliv klogere på læringsmålstyret undervisning og få DLF's råd til dialog med ledelsen

Digitale læringsplatforme

Få DLF's guide til, hvordan du påvirker din skoles arbejde med læringsplatforme

Faglig læsning og skrivning

Læsning og skrivning er en opgave for lærere i alle fag - gennem hele skoleforløbet