Tjenesterejser og transport

Kørselsgodtgørelse

Du har ret kørselsgodtgørelse, hvis du bruger eget transportmiddel på tjenesterejse eller i arbejdstiden.

Transport i forbindelse med arrangementer i Danmarks Lærerforening

Har du deltaget i et af Danmarks Lærerforenings arrangementer, hvor der tilbydes refusion for transport, dækker foreningen dine transportudgifter efter gældende regler.

Time- og dagpenge

Du har i forbindelser med nogle typer tjenesterejser ret til en godtgørelse – i daglig tale kaldet time- og dagpenge.