Tjenesterejser og transport

Alle_106 2013 06 10 DLF 032
Kørselsgodtgørelse

Du har ret kørselsgodtgørelse, hvis du bruger eget transportmiddel på tjenesterejse eller i arbejdstiden.

Time- og dagpenge

Du har i forbindelser med nogle typer tjenesterejser ret til en godtgørelse – i daglig tale kaldet time- og dagpenge.