Opsigelse og forflyttelse

Dit job kan blive afsluttet på forskellige måder. Det er vigtigt, du ved, hvordan du er stillet, hvis arbejdsgiveren vil opsige dig. Læs også, hvordan du selv søger din afsked.
Hvis du bliver sagt op eller forflyttet

Kontakt din lokale kreds, før du siger op, eller hvis din arbejdsgiver ønsker dig opsagt.

Arbejdsmangel - overenskomst

Læs om hvordan du skal forholde dig, hvis du som overenskomstansat bliver sagt op.

Ansat uden for folkeskolen

Læs om hvordan din lokale kreds kan hjælpe dig, hvis du modtager en opsigelse.

Sygeafsked

Læs om hvordan du du skal forholde dig, hvis du er syg.

At sige op selv

Læs om konsekvenserne ved din egen opsigelse og brug din lokale kreds.

Din stilling nedlægges

Læs om rettigheder som tjenestemand og om rådighedsløn.