Ansat uden for folkeskolen

Læs om hvordan din lokale kreds kan hjælpe dig, hvis du modtager en opsigelse.

Hvis du modtager en opsigelse, kan din kreds hjælpe, uanset hvilken overenskomst, du er omfattet af.

Danmarks Lærerforening har en mangfoldighed af medlemsgrupper. Nogle er offentligt ansatte, andre privat ansatte, og de er derfor omfattet af forskellige overenskomster.
Kontakt altid den lokale kreds, hvis du trues af afsked.

Hvornår gælder forvaltningsloven?

Hvis du er offentligt ansat, gælder forvaltningsloven. Din offentlige arbejdsgiver kan ikke afskedige dig, hvis du ikke er hørt forinden. Du har også krav på en begrundelse og indsigt i alle oplysninger, som ligger til grund for afskedigelsen. Hvis du er privat ansat, gælder forvaltningsloven ikke. Det betyder, at vi ikke kan påberåbe os disse regler i dit tilfælde.

 
Forskellige overenskomster

Hvis du er omfattet af læreroverenskomsten mellem Lærernes Centralorganisation, kommunerne og regionerne, skal Danmarks Lærerforening altid høres, inden du bliver afskediget. En del andre overenskomster giver os ikke denne ret. Men vi har som regel krav på at blive underrettet, samtidig med at du får brev om, at du er sagt op.
Har du problemer, skal du regne med, at Danmarks Lærerforening ikke kender til dem, før vi har været i kontakt med hinanden.