Time- og dagpenge

Du kan have ret til time- og dagpenge, når du er på tjenesterejse.

Hvornår har jeg ret til time- og dagpenge?

Du kan have ret til time- og dagpenge, hvis du eksempelvis skal på lejrskole, skolerejse eller hyttetur, eller hvis du skal rejse i forbindelse med efter- og videreuddannelse.

Du har kun ret til time- og dagpenge, hvis du skal overnatte og er væk mindst 24 timer.

Hvis du er af sted mindre end 24 timer, får du refunderet de rimelige merudgifter til måltider og lignende, der er besluttet af kommunen, regionen eller staten. Du skal huske at gemme regninger og bonner på dine udgifter.


Hvor meget er time- og dagpengene på?

Satserne for time- og dagpenge kan være forskellige, alt efter hvor du er ansat. For de statsansatte er time- og dagpenge i 2024 på 494 kr. per dag og 20,58 kr. per time.

Hvis du er ansat i en kommune eller en region, er det kommunen eller regionen, der bestemmer satserne og reglerne. Mange steder vælger man dog at bruge de statslige satser og regler. Din lokale kreds kan fortælle, hvad der gælder for dig.


Fri forplejning
Hvis du får fri forplejning, reduceres time- og dagpengene. Hvis du som ansat i staten eksempelvis får fuld forplejning, får du 25 % af time- og dagpengene. 


Ulempegodtgørelse
Du har stadig ret til ulempegodtgørelse, selvom du får time- og dagpenge.


Dine time- og dagpenge dækker merudgifter
Time- og dagpengesatsen er fastsat ud fra, at de skal dække de udgifter, du har på tjenesterejsen, som du ellers ikke ville have haft.

Time- og dagpengene skal altså ikke kunne dække alle udgifter for morgenmad, frokost og middag, men kun det mindre ekstra beløb, som man går ud fra, du har på rejsen i forhold til dine sædvanlige udgifter til mad.

 

Tjenesterejser til udlandet

Hvis du skal til udlandet på tjenesterejse får du refunderet de rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider, hvis du har bon eller regning på dem. Efter aftale med din arbejdsgiver kan du i stedet få udbetalt time- og dagpenge.

De fleste satser og regler er de samme, som hvis du har tjenesterejse i Danmark. Din lokale kreds kan fortælle dig, i hvilke tilfælde satserne og reglerne er anderledes.

Læs aftalen