Meddelelsesbogen

Meddelelsesbogen erstatter elevplanerne fra skoleåret 2022-23

Meddelelsesbogen erstatter elevplanerne og skal fremadrettet laves for alle elever fra børnehaveklassen til 9. klasse. Der er få lovgivningsmæssige krav til, hvad meddelelsesbogen skal indeholde, og der er lokal frihed til at udvikle og anvende meddelelsesbogen. Dette arbejde ønsker Skolelederne, Skole og forældre og Danmarks Lærerforening at understøtte.

I september 2022 afholdt vi et webinar, hvor teamleder i Børne- og Undervisningsministeriet Marie Bilde og forsker ved UC Absalon Stine Helms fortalte om arbejdet med meddelelsesbogen. Hvad er de lovgivningsmæssige rammer, og hvordan kan man tage afsæt i et ressourcesyn på eleven og bruge det som afsæt for dialogen mellem elev, forældre og skole? Det er nogle af de spørgsmål som rejses.

Webinaret kan ses i sin fulde længde her:

Som et led i arbejdet har de tre organisationer ligeledes stillet Stine Helms tre spørgsmål. 

Skolelederforeningens spørgsmål: 

Skole og Forældres spørgsmål: 

 
Danmarks Lærerforenings spørgsmål: