Arbejdsmiljø

 • Støtteordninger

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/nedsat-arbejdsevne/stoetteordninger 15. marts 2019

  Du har mulighed for at få en række støtteordninger, hvis du har en nedsat arbejdsevne på grund af et handicap eller en kronisk sygdom og er i arbejde.

 • Syg i længere periode

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/syg-i-laengere-periode 16. januar 2016

  Hvis du er sygemeldt fra dit arbejde i mere end 30 dage, skal du udfylde bestemte dokumenter og deltage i en række samtaler på jobcentret og din arbejdsplads.

 • Arbejdsskader

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsskader 27. marts 2019

  Arbejdsskader skal anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet. Læs om definitionen på ulykker og erhvervssygdomme, krav til anmeldelse, mulighed for erstatning og hvordan Danmarks Lærerforening kan hjælpe dig.

 • APV

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/apv 27. marts 2019

  APV - eller Arbejdspladsvurdering - den lovpligtige gennemgang af arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Læs her om hvordan, hvornår, hvorfor og ikke mindst af hvem.

 • Indeklima

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/indeklima 23. april 2019


 • Her vises 101 til 105 ud af 105

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Udvalgte emner