Overenskomster

OK 24

Danmarks Lærerforening skal som en del af Lærernes Centralorganisation forhandle ny overenskomst i 2024.

I foråret 2024 skal der forhandles overenskomster for alle offentligt ansatte. Forhandlingerne sker på bagkant af de private overenskomstforhandlinger, der finder sted i foråret 2023 og lægger spor for forhandlingerne i 2024.

Alle organisationer forudser, at sikring af reallønnen bliver et væsentligt tema ved OK24, da den nuværende økonomiske situation er præget af høj inflation og stor usikkerhed.

Derudover er der andre temaer, det er vigtigt for Danmarks Lærerforening at forhandle og opnå resultater på. Det blev drøftet, da DLF holdt kongres i 2023, hvor foreningens krav vedtaget.

Overenskomstforhandlinger

Overenskomstforhandlingerne er en kerneopgave for foreningen, , der har til formål at forbedre medlemmernes arbejdsvilkår. Løn, pension, arbejdstid, ferie, barselsregler, ansættelses- og opsigelsesbestemmelser mv., fastlægges i overenskomsten efter aftale mellem overenskomstens parter.

Arbejdsvilkårene er også afhængige af andre faktorer: Den lovgivning, der ligger til grund for arbejdet, de afsatte resurser til området, personalepolitikken, ledelsesstrukturen mv. har også indflydelse på arbejdsvilkårene, men reguleres ikke i overenskomsten.  Enkelte delelementer reguleres både af lov og overenskomst.

Overenskomstens barselsrettigheder bygger således oven på de rettigheder, der er fastlagt ved lov. De forhold, der ikke forhandles ved overenskomstforhandlingerne, kan der ikke stilles overenskomstkrav til. Her anvender foreningen andre handlemuligheder for at få indflydelse.


Podcast om OK24

Danmarks Lærerforening udgiver løbende podcasts om forløbet og resultatet af OK24. 

I første afsnit tager DLF's formand Gordon Ørskov Madsen og formanden for overenskomstudvalget Morten Refskov medlemmerne med bag kulisserne i forhandlingerne. Bl.a. løn, arbejdstid, inflation, et nyt folkeskoleudspil og trepartsforhandlinger fylder en del i samtalen og for de kommende forhandlinger om en ny overenskomst.

Lyt med, hvor du finder dine podcasts – eller find podcasten nedenfor.