Overenskomster OK 24

Formandens anbefaling

Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen anbefaler medlemmerne at stemme ja til de indgåede overenskomster ved OK24.

Jeg stemmer JA

Den danske aftalemodel er en del af fundamentet under vores samfund. Det arbejde, vi lægger i overenskomsterne, skal gavne kommende generationers muligheder for et godt arbejdsliv. Fra man som nyuddannet træder ind på arbejdsmarkedet, til man går på pension. Overenskomsterne skal give os muligheder – både nu og her, og når vi sætter det lange lys på.

Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til resultatet af forhandlingerne om en ny overenskomst og bruger din stemme.

Vi har denne gang inddraget medlemmerne tidligere og ad flere omgange, end vi plejer. På OK24-medlemsmøderne har vi talt om det gode – og det mindre gode – arbejdsliv, og vi har fået input til, hvad vi skulle prioritere ved forhandlingerne. Det har vi taget med os. Og på den baggrund har kongressen opstillet krav til den overenskomst, vi nu skal stemme om.

Vi står med et resultat, som jeg mener, vi kan være godt tilfredse med. Vi bygger videre på eksisterende aftaler og vinder nyt land, og aftalen kommer til at gøre en positiv forskel for vores medlemmer nu og i fremtiden.

Vi har landet en ramme på 8,8 procent over to år plus en mulig ekstraordinær lønudmøntning i efteråret 2025, der sikrer, at vi følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Ser man på den årlige værdi, er der tale om et resultat, der ligger på niveau med resultatet ved OK08 – en aftale, mange vil huske som historisk god. 

Det har været afgørende for mig at få rammen presset længst muligt op. Alle skal kunne mærke, at det går den rigtige vej efter flere år med rekordhøj inflation. Det er vigtigt, at de offentlige lønninger følger den private lønudvikling så præcist som muligt, og det er vi i endnu højere grad lykkedes med denne gang. Det har historisk givet os en rigtig god reallønsudvikling. Vi kan ikke på to år indhente alt det tabte, men vi når med de aftalte lønstigninger et rigtig langt stykke ad vejen.

Langt hovedparten af rammen bruges til at løfte reallønnen for alle medlemmer i perioden. Lønnen stiger markant fra 1. april, og den gennemsnitlige lærer vil få 2300 kroner mere på lønsedlen allerede i år. For konsulenter i regioner og kommuner vil lønnen i snit stige med 2600 kroner om måneden i 2024. Dertil kommer de lønforbedringer, der ligger i 2025, hvor vi blandt andet har indført et tillæg til lærere, børnehaveklasseledere og vejledere på almenområdet. Du kan læse mere om, hvordan din løn bliver påvirket, i dette indstik og på dlf.org.

Lønnen har fyldt meget ved forhandlingerne denne gang. Men de nye overenskomster rummer mange andre gode elementer.

Aftalen forbedrer medlemmernes adgang til faglig kompetenceudvikling. Alt for mange må i dag vente årtier på at komme på efteruddannelse – og når det endelig sker, får man ofte et obligatorisk éndagskursus. Det laver vi om på nu. Omkring 25 procent af medlemmerne kan med denne aftale få kompetenceudvikling allerede næste år. Det kommer til at gøre en stor forskel.

Samtidig forbedrer vi mulighederne for at opspare frihed, eksempelvis 6. ferieuge, så man kan spare op til 15 fridage sammen og bruge dem fleksibelt. Vi har fået en praktikaftale, der understøtter ambitionerne om kvalitet i den nye læreruddannelse. Og hele den øremærkede barsel bliver nu løndækket, og vi sikrer bedre vilkår for soloforældre, adoptanter og medforældre. Det vil gøre en forskel for medlemmernes muligheder for at have tid med de nye familiemedlemmer – og for ligestillingen i samfundet.

Det er blot nogle af de forbedringer, vi er kommet igennem med. Jeg vil opfordre dig til at læse hele din aftale igennem – den kan findes på dlf.org.

En ny overenskomst er altid et forhandlet kompromis. Nogle dele er vi lykkedes godt med – flere er nævnt ovenfor. Men på andre områder er vi blevet mødt af arbejdsgivere, der i den grad har manglet ambitioner. Det ærgrer mig, for der er brug for flere reelle forbedringer på både arbejdstiden, for seniorerne og for de nyansatte lærere. Det viser mig, at der stadig ligger et stort arbejde foran os, både i den nærmeste fremtid, hvor vi blandt andet skal forbedre skolernes økonomi, og når vi skal forhandle overenskomst igen i 2026.

Alligevel mener jeg, at vi står med et resultat, der både på løndelen og samlet set er et godt resultat. En aftale, der vinder nyt land og åbner muligheder.

Derfor anbefaler jeg at stemme JA ved den kommende urafstemning.

- Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening