Overenskomster OK 24

Forhandlinger om OK24

Kravene til OK24 blev udvekslet med arbejdsgiverne i december 2023. Det gælder både de generelle krav, der vedrører henholdsvis alle kommunalt, regionalt og statsligt ansatte, og de specielle krav, der alene gælder på Lærernes Centralorganisations (LC) forhandlingsområde.

Kommuner:

Generelle krav, som er udvekslet på det kommunale arbejdsgiverområde:

Specielle krav, som er udvekslet på det kommunale arbejdsgiverområde: 

Staten:

Generelle krav, som er udvekslet på det statslige arbejdsgiverområde:


Specielle krav, som er udvekslet på det statslige arbejdsgiverområde:

Regioner:

Generelle krav, som er udvekslet på det regionale arbejdsgiverområde:

 Specielle krav, som er udvekslet på det regionale arbejdsgiverområde: