Overenskomster OK 24

Urafstemning om OK24

Der blev afholdt urafstemning om det kommunale og regionale resultat og en vejledende afstemning for medlemmer ansat på statens område om det statslige resultat. Afstemningerne er afsluttet.

Afstemningerne blev afholdt i perioden 3. april til 14. april 2024 2024.

Læs nyhed med resultat af urafstemning

Sammenkædning af afstemninger

Som en konsekvens af den trepartsaftale, som regeringen indgik med FH og DA, sammenkædes alle OK-resultater for organisationer, der er medlemmer af FH, på det kommunale og regionale område i et samlet mæglingsforslag, der sendes til afstemning blandt alle medlemmer af FH’s medlemsorganisationer. 
Se det samlede mæglingsforslag

Det er således det samlede resultat for alle organisationerne der afgør, om forliget på hhv. det kommunale og det regionale område godkendes. Det er forligsmanden, der offentliggør det samlede afstemningsresultat. DLF vil derfor ikke som sædvanligt kunne melde et afstemningsresultat ud, når afstemningen er slut, men først efter forligsmandens offentliggørelse.

Den vejledende afstemning for medlemmer ansat på statens område, skal vejlede hovedstyrelsens repræsentanter i LC’s forretningsudvalg i forhold LC’s stillingtagen og dernæst CFU’s samlede stillingtagen til resultatet. Den endelige stillingtagen til resultatet på det statslige område offentliggøres hurtigst muligt herefter.


Hvem havde stemmeret?

Stemmeberettigede er alle almindelige medlemmer.

Medlemmer af skolelederforeningen og grupper af almindelige medlemmer, som ikke er omfattet af aftalefornyelserne, har ingen stemmeret. Disse grupper udgøres af:

  • a) medlemmerne af IMAK
  • b) medlemmerne i fraktion 5
  • c) medlemmerne, ansat i selvejende eller private institutioner/firmaer, med særskilt overenskomst med foreningen
  • d) medlemmer, som er tjenestemandspensionister efter den statslige tjenestemandspensionslovs regler
  • e) medlemmer, som er pensionister efter overenskomstansættelse i en kommune.

Stemmeberettigede ved den vejledende urafstemning på statens område er de af foreningens medlemmer, som er ansat efter en statslig aftale. Det gælder for eksempel medlemmer ved de private gymnasiers grundskoleafdelinger, medlemmer ved SOSU-skoler og medlemmer ved Røde Kors.