Medlemsfordele

 • Tjenestemændenes Låneforening

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/laanemuligheder/tjenestemaendenes-laaneforening 27. marts 2017

  Tjenestemændenes Låneforening yder lån til tjenestemands- og overenskomstansatte lærere med fast ansættelse i folkeskolen, samt til pensionerede lærere.

 • Folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/folkeskolen 5. februar 2018

  Folkeskolen er Danmarks Lærerforenings medlemsblad med tilhørende netmedie. På nettet får du dagligt nyheder, baggrund og debat om folkeskolen samt medlemmernes arbejde og arbejdsvilkår.

 • God mad let at lave

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/god-mad-let-at-lave 5. februar 2018

 • Lejligheder

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/boliger/lejligheder 20. marts 2018

  Danmarks Lærerforening råder over en række ejendomme. Heraf udlejes 105 til boliger for medlemmerne og 134 som erhvervslejemål.

 • Frivillig Gruppelivsforsikring

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-gruppeliv/gruppelivsforsikring 13. februar 2019

  Du og din ægtefælle eller samlever kan som medlem af Danmarks Lærerforening tilmelde dig den frivillige gruppelivsforsikring og få en højere dækning.

 • Bliv aktiv på din skole eller i din lokale lærerkreds

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/bliv-aktiv-i-dlf 15. marts 2019

 • Ferieboliger

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ferieboliger 15. marts 2019

  Danmarks Lærerforening disponerer over seks feriehuse og fem lejligheder, som kan lejes af medlemmer og ansatte.

 • Internationale uddannelsesprogrammer

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/internationale-uddannelsesprogrammer 15. marts 2019

 • Nyuddannede

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyuddannede 15. marts 2019

 • Podcast: OK18ABC

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/find-din-overenskomst/ok18-forloebet/podcast 2. marts 2018

  OK18ABC er en podcastserie af journalist Sisse Sejr-Nørgaard lavet i samarbejde med Danmarks Lærerforening. Sammen med formand Anders Bondo Christensen gør Sisse Sejr-Nørgaard lytterne klogere på, hvad der er op og ned i overenskomstforhandlingerne.


 • Her vises 51 til 60 ud af 63

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner