Meritlæreruddannelsen

Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående efteruddannelse for personer med forudgående kvalifikationer og erfaringer, som ønsker at undervise i folkeskolen. Uddannelsen udbydes under åben uddannelse og er ikke SU-berettiget.  

Adgangskrav til meritlæreruddannelsen

  • Du skal have afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse

eller

  • Du skal være fyldt 25 år
  • Du har gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervs-uddannelsesniveau og har mindst 2 års erhvervserfaring

Uddannelsens længde afhænger af din baggrund og tilrettelæggelsen på den enkelte uddannelsesinstitution. Den udgør 2,05 eller 2,65 årsværk alt efter hvilke linjefag, du vælger.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af:

  • Linjefag
  • Pædagogiske fag
  • Praktikperiode

Valg af linjefag

Du skal vælge to linjefag, hvoraf det ene skal være på 0,6 årsværk, og det andet kan være på enten 1,2 årsværk eller 0,6 årsværk. De pædagogiske fag, almen didaktik, psykologi og pædagogik, udgør tilsammen 0,55 årsværk.

Kortere praktik for meritlærerstuderende

Indholdet af fagene, krav og eksamensbestemmelser er de samme som på den 4-årige læreruddannelse med undtagelse af praktikken, som er kortere i meritlæreruddannelsen.

Her kan du blive uddannet

Meritlæreruddannelsen udbydes af professionshøjskolerne. Det er de enkelte institutioner, der vurderer ansøgningerne med henblik på optagelse og mulighed for merit.
Find dit uddannelsessted

Hvor kan jeg undervise med en meritlæreruddannelse?

Meritlæreruddannelsen giver ret til at undervise i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 28.

Løn og ansættelsesvilkår for meritlæreruddannelsen

Ansættelsesforholdene for meritlærere er parallelle med ansættelsesforholdene for lærere, der har gennemført en almindelig læreruddannelse. Meritlærere følger aftale om løn i folkeskolen på linje med øvrige uddannede lærere. Meritlærerne er ligeledes omfattet af arbejdstidsaftalen for lærere.
Læs om løn og penge

Læs om overenskomster og arbejdstid