Voksenspecialundervisning

Voksenspecialundervisningen er et lille, men meget specialiseret undervisningstilbud til voksne med særlige behov. Undervisningen er målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

Tilbuddet er reguleret af Lov om specialundervisning for voksne. Der er ikke i loven noget specifikt uddannelseskrav. Det er arbejdsgiverne, der skal sikre og som har ansvaret for, at de lærere, der varetager undervisningsopgaven, også har de fornødne special- og voksenpædagogiske kvalifikationer.

Disse kvalifikationer skal du have

Overordnet har de fleste ansatte inden for voksenspecialundervisningsområdet en grunduddannelse som lærer, men inden de bliver ansat på området, har de desuden taget den tidligere speciallæreruddannelse eller nu en pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik eller lignende uddannelser.

I de senere år er flere og flere universitetsuddannede logopæder eller audiologopæder desuden blevet ansat inden for området.

Efter- og videreuddannelse

Området er som nævnt kendetegnet ved en meget stor variation af undervisningstilbud til en meget forskelligartet brugergruppe. Undervisning tilbydes til personer med bl.a. udviklingshæmning, synsvanskeligheder og blindhed, hørevanskeligheder og døvhed, hjerneskade, psykiske vanskeligheder og mange flere. Underviserne må derfor have særlig ekspertviden om brugergrupperne, de skal undervise.

Arbejdsgiverne har det overordnede ansvar for, at der sker en løbende faglig opdatering af lærerne. Deltagelse i kurser-, efter- og videreuddannelser er derfor afgørende for, at du til stadighed kan udvikle kvaliteten af din undervisning og for, at du kan blive i stand til at undervise på et bredere område.

Du kan finde yderligere oplysninger om offentlige efter- og videreuddannelsesmuligheder på Undervisningsministeriets hjemmeside, Uddannelses guiden og specielt i afsnittet om Voksen- og efteruddannelse.