Overenskomster Arbejdstidsaftale 2020

Arbejdstidsaftale 2020 (regioner)

Lærerne har fået en arbejdstidsaftale (A20), som omfatter lærere m.fl. i regionerne.

Aftalen er indgået d. 18. januar 2021. 

Med aftalen ønsker parterne at skabe de bedste rammer for et tæt og konstruktivt samarbejde mellem leder, tillidsrepræsentant og lærere på skolen/institutionen og mellem de centrale parter, Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Lærernes Centralorganisation.

Parterne forpligter sig i fællesskab på, at samarbejdet realiseres på alle områder, der er dækket af aftalen – de regionale underviserområder, der siden OK13 har været reguleret ved Lov 409.

Med aftalen ønsker parterne at bidrage til kvalificerende drøftelser af prioriteringer af lærernes arbejdstid og at understøtte sammenhæng mellem lærernes arbejdstid og opgaver samt et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse.

Se forhandlingsresultat for fælles arbejdstidsaftale for lærere m.fl. i regionerne (pdf)

Læs nyhed om arbejdstidsaftalen på det regionale område

Ikrafttræden

Den nye arbejdstidsaftale træder i kraft 1. august 2021. Dog træder nedenstående i kraft 1. februar 2021 med henblik på skoleårets planlægning:

  • § 2. Samarbejdssporet
  • § 5. Opgaveoversigten
  • § 6. Forberedelse