Seniordage Staten

Hvis du er månedslønnet i staten, optjener du seniorbonus, fra det kalenderår du fylder 62 Seniorbonussen udgør 0,8 pct. af din sædvanlige årsløn

I forbindelse med overenskomstforhandlinger i 2021 blev centralorganisationerne v/CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen enige om at styrke fokus på seniorindsatsen med sigte på blandt andet at fastholde seniorer. På den baggrund blev parterne enige om, at ansatte har ret til en seniorbonus fra det år, hvor de fylder 62 år.

Hvis du er månedslønnet i staten, optjener du seniorbonus, fra det kalenderår du fylder 62

Seniorbonussen udgør 0,8 pct. af din sædvanlige årsløn'

Seniorbonus kan: 

  • Udbetales (sammen med din januarløn første gang kalenderåret efter, at de er fyldt eksempelvis 62)
  • Konverteres til frihed (2 dage)
  • Indbetales til pension (sammen med din januarløn første gang i kalenderåret efter, at du er fyldt 62)

Bemærk, at Danmarks Lærerforening sammen med andre faglige organisationer på det statslige område er uenige med staten om, hvorvidt seniordagene kan afvikles i samme år som de optjenes eller i det efterfølgende kalenderår. Ind til der foreligger en afgørelse (ved faglig voldgift), gælder dog at optjening og afholdelse sker forskudt.Hvornår kan du holde seniordage?

Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår du holder dine seniordage. Du kan holde dagene som hele eller halve dage og efter aftale med din leder også på timebasis. Når du ved, hvornår du vil holde dine seniordage, skal du så tidligt som muligt give din leder besked.

Der kan være enkelte tilfælde, hvor du på grund af forhold på arbejdspladsen ikke kan få lov at holde seniordag på det tidspunkt, du har planlagt. Det er op til din leder at vurdere.

Du skal holde dine seniordage, inden året er omme, ellers går de tabt. Du kan efter aftale med din leder flytte seniordage til næste år inden årets udgang. Hvis du ikke har kunnet få lov til at holde dine seniordage af din leder, skal dagene flyttes til næste år

Aftalen om seniorbonus er gældende fra 1. april 2022. I 2022 optjenes der dog seniorbonus/seniordage for hele håret (dvs. fra 1. januar til 31. december 2022).

Er du tvivl om du har ret til at få seniorbonus eller hvornår seniordagen kan placeres, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din kreds.