Ret til nedsat arbejdstid

Nedsat arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i kommune og region.

Hvem har ret til nedsat arbejdstid?

Du har ret til at få nedsat din årlige arbejdstid, fra den normperiode (ex. skoleåret) du fylder 60 år, hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder i en kommune eller i en region

Der forskellige regler alt efter om du er født før 1. august 1956 eller efter du kan læse mere om dette nedenfor.

Du skal selv give din leder besked, hvis du vil gøre brug af din ret til at få nedsat din årlige arbejdstid.

Nedsat arbejdstid kan kombineres med nogle seniorordninger. Du kan kontakte din kreds for rådgivning.

 

For dig der er født før 1. august 1956

Alt efter hvor du er ansat som lærer/børnehaveklasseleder, er der forskellige regler for, hvor meget du kan få nedsat din årlige arbejdstid:

  • Hvis du arbejder i en kommune (med undtagelse af specialundervisning for voksne), har du ret til at få nedsat din arbejdstid med 175 timer årligt.
  • Hvis du arbejder med specialundervisning for voksne i en kommune eller i en region, har du ret til at få nedsat den årlige arbejdstid med 21 minutter per undervisningstime (60 minutter).
  • Hvis du arbejder med specialundervisning af børn i en region, har du ret til at få den årlige undervisning nedsat med 25 minutter per undervisningstime (60 minutter).

 

Løn og pension
Din løn og pensionsindbetaling/-optjening er i princippet uændrede, selvom du arbejder færre timer. Du skal dog være opmærksom på, at dine funktionstillæg kan være mindre. Det afhænger af, hvilke opgaver du har.   

 

For dig der er født efter 1. august 1956 

Du har ret til at få din arbejdstid nedsat med op til 175 timer. Du skal selv give din leder besked om, om du vil have nedsat arbejdstiden med alle 175 timer eller færre.

Du vil få tilsvarende mindre i løn, når du arbejder færre timer, men du vil fortsat have fuld pensionsret. 

 

Deltidsansat

Hvis du er deltidsansat, kan du også få nedsat din arbejdstid. Antallet af timer udregnes i forhold til din beskæftigelsesgrad. Hvis du eksempelvis har en arbejdstid svarende til 50 pct. af en fuldtidsstilling, kan du få nedsat din årlige arbejdstid med 87,5 timer (svarende til 50 pct. af 175 timer).