Foreningens historie

Her kan du læse om stiftelsen af Danmarks Lærerforening og den generelle historie bag.

Danmarks Lærerforenings stiftelse

Danmarks Lærerforening blev stiftet den 4. maj 1874 og er en af de ældste lønmodtagerorganisationer i Danmark samt en af de første landsdækkende organisationer af tjenestemænd. Ved udgangen af 1874 havde foreningen 900 medlemmer.

I begyndelsen var foreningen kun for landsbyskolelærere og hed Danmarks Landsbyskolelærerforening. Fra 1876 omfattede foreningen alle lærere i folkeskolen og fik sit nuværende navn.

Fokus på løn- og arbejdsvilkår

I årene forud for stiftelsen i 1874 var lærernes løn- og arbejdsvilkår blevet kraftigt forringet, og foreningen prioriterede derfor dette tema højt i de første mange år.

Høj organisationsprocent

Foreningens organisationsprocent har altid været usædvanlig høj, både sammenlignet med danske forhold og i international sammenhæng.

I 1899 var 83 % af folkeskolens lærerpersonale medlem af Danmarks Lærerforening, i 1920 var medlemstallet på 10.000 medlemmer. I 1975 var det vokset til 50.000 medlemmer.

Bedre løn, uddannelse og skolebygninger

Foreningen har fra starten lagt stor vægt på bedre uddannelse af lærerne, en skolereform og skolebiblioteker, og ved århundredeskiftet var man nået langt med foreningens mærkesager. Skolens bygninger var blevet bedre indrettet, skolehygiejnen forbedret og fået en større indflydelse på det lokale skolevæsen.    

Politisk strategi og pædagogik

Danmarks Lærerforening arbejdede fagpolitisk for lærernes løn- og arbejdsvilkår, men diskuterede også og prægede den pædagogiske udvikling. På en kongres i 1980'erne blev der vedtaget en såkaldt tobenet strategi, som kombinerer det fagpolitiske med det pædagogiske til en sammenhængende politik.

Sammenlægning - tre foreninger bliver til én

Den 1. januar 2007 blev de tre organisationer Danmarks Lærerforening, Speciallærerforeningen af 1981 og Formidlerne sammenlagt til en ny organisation, der bærer navnet Danmarks Lærerforening.

Lærernes kampe - kampen for folkeskolen

Er en bog der fortæller om godt 50 års lærerkampe, og som rammesætter Danmarks Lærerforening i et historisk perspektiv. I bogen fortæller fem lærere om deres liv og arbejde. Efter hver beretning følger et afsnit med fragmenter fra et årtis lærerkampe med fokus på en enkelt eller to begivenheder.

Et halvt århundredes begivenheder, hvor Danmarks Lærerforening forandrede sig fra at være en forening af tjenestemænd, hvor flertallet opfattede lærergerningen som et kald, til i dag, hvor DLF er en professionsforening, hvor medlemmer argumenterer for en hverdag med professionelt råderum, der giver plads til samarbejde om at udvikle folkeskolen, så den er til gavn for alle elever. 
Se bogen som pdf-fil