Kompetenceudvikling på det regionale område

I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne (”læreroverenskomsten i regionerne”) og Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (”PB-overenskomsten i regionerne”), indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og LC.

 Læs om elementerne i den regionale aftale:


Kompetenceudvikling

Med OK24-resultatet er det aftalt, at LC indtræder i den Regionale kompetencefond under fondsområde II. Aftalen omfatter alle ansatte undtagen ledere. Der kan ansøges om kompetenceudvikling fra d. 1. april 2025.

Ansøgninger til fonden er individuelle og skal være underskrevet af medarbejder, leder og den (lokale ) repræsentant fra den forhandlingsberettigede organisation for at komme i betragtning.

Nyt bilag om individuel udviklingsplan

I forbindelse med Lærernes Centralorganisations indtræden i den regionale kompetencefond er bilaget om efteruddannelsesplaner blevet erstattet af et bilag om en individuel udviklingsplan. Et tilsvarende bilag gælder også for øvrige organisationer i fondsområde II.

Kravet om en individuel udviklingsplan indebærer, at der skal udarbejdes en skriftlig udviklingsplan for den enkelte medarbejder. Udviklingsplanen udarbejdes i dialog mellem medarbejderne og ledelsen og indeholder målsætninger for medarbejdernes udvikling på kortere og længere sigt. Der følges op på udviklingsplanen årligt. Opfølgningen kan medføre en justering af udviklingsplanen.