Andre elementer fra den statslige aftale

I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat på en statslig arbejdsplads efter en overenskomst indgået mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

 Læs om elementerne i den statslige aftale:


Kompetenceudvikling

Den Statslige Kompetencefond videreføres med en økonomisk ramme svarende til resultatet fra OK21.

Psykisk arbejdsmiljø

Der er enighed om at fortsætte med at udbyde den frivillige lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø.

Nye lønsystemer

Parterne fortsætter arbejdet med videreudvikling af statens nye lønsystemer, som blev aftalt ved OK21.

Særlig feriegodtgørelse

Parterne er enige om at forhøje den særlige feriegodtgørelse med 0,52 pct.-point pr. 1. april 2024. Samtidig ophører udbetaling af løntillæg som kompensation for afskaffelsen af store bededag.