TR, barsel og opsparing af frihed på det statslige område

I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat på en statslig arbejdsplads efter en overenskomst indgået mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

 Læs om elementerne i den statslige aftale:


TR

I situationer, hvor institutioner er placeret på flere geografisk spredte lokationer, eller hvor antallet af medarbejdere i en medarbejdergruppe er større end 100, kan der være særlig grund til at se på tillidsrepræsentantstrukturen, herunder antallet af tillidsrepræsentanter. Parterne har aftalt, at der er pligt til at optage forhandling om den lokale tillidsrepræsentantstruktur på institutionen, hvis der anmodes om det. De lokale parter kan inddrage de centrale parter, hvis der ikke kan opnås enighed lokalt.

Det er også blevet præciseret, at TR kan mødes med nyansatte i arbejdstiden, fx i forbindelse med introduktion til arbejdspladsen for nye medarbejdere.

Forbedrede barselsvilkår

Der er aftalt en række forbedrede barselsvilkår. Far/medmors lønret udvides med tre uger, så hele den øremærkede forældreorlov kan holdes med løn. Lønretten til forældre med to eller flere børn ved samme fødsel (flerlingeforældre) udvides med 13 uger til hver. Desuden er der aftalt bedre lønrettigheder for forældre, hvor barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødslen (soloforældre).

Opsparing af frihed

Der er fremover mulighed for at opspare frihed svarende til maksimalt 15 dage med det formål at skabe større fleksibilitet i arbejdslivet for den enkelte medarbejder. Der kan opspares afspadseringstimer af over-/merarbejde, timer fra særlige feriedage og af en række øvrige godtgørelser, fx konverteret ulempegodtgørelse og godtgørelse for weekendarbejde.