Inspiration til lærerarbejdet Forældresamarbejde

Ændringer af den normale skoledag

Giv forældrene besked i god tid, hvis du planlægger aktiviteter med eleverne uden for den almindelige skoledag.

Her på siden kan du læse om:

 

Husk både praktiske oplysninger og de faglige og sociale mål

Når undervisningen tilrettelægges på andre måder end den sædvanlige, f.eks. uden for skolen i forbindelse med projektuger, er det en god ide, at forældre bliver orienteret i god tid. Det gælder både orientering om rent praktiske forhold som ”medbring cykel”, madpakke eller særlig påklædning samt særlige mødetider for eleverne.

Det gælder ligeledes orientering om formålet med de omlagte skoledage og den undervisning, der foregår. Husk også her, at klassens trivsel og fælles oplevelser kan være en del af formålet ved siden af det faglige sigte, og at det også er vigtigt at fortælle, når du orienterer forældrene. 

 

Til top